Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 11 Peatonitzar carrers


A més de totes els avantatges que té per al ciutadà el peatonitzar carrers i, sobretot, el model de poble i de convivència que implica; resulta que la peatonització afavoreix els comerços.

Com sempre, la pregunta, per què a Capdepera no s'ha peatonitzat cap carrer els darrers vuit anys?

(*) NOTA: Peatonitzar no vol dir llevar cotxes per posar-hi taules i cadires.Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (7)  retirar les cabines telefòniques

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (6) subvencionar bicicletes elèctriques.

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5)  Itineraris pel municipi. Conèixer el nostre patrimoni 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4) Plaques solars a edificis i aparcaments públics  

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3)3 la cultura als bars i comerços ART I COPES 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2)
 2 Aigua 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1)
 1 Accés a la informació pública i bon govern Capdepera no aprova en aquest tema. Altres municipis com Calvià o Inca sí ho fan.