11,7 milions d'euros al banc (*)


 La gestió pressupostària no és el fort ni l'excel·lència municipal.

Podreu dir que altres municipis tenen més romanents al banc (és a dir, doblers del pressupost que no s'han gastat al llarg de l'exercici), però en quatre anys (2020-2023) aconseguir que no s'executi de mitja entre el 15 i el 20% del pressupost és un exemple de mala gestió.

Recordem que el pressupost és la carta de presentació de qualsevol entitat. Si hi ha dèficit és perquè no s'ha fet bé o s'ha gastat més del compte. Si hi ha superàvit, que és el cas, vol dir que no s'ha sabut gestionar/gastar els doblers disponibles. Si no es compleix s'engana al ciutadà. Si la dinàmica es manté al llarg de quatre anys haurien de botar totes les alarmes. Recordem que són doblers dels contribuents.

La causa del superàvit no és econòmica, sinó la manca d’un projecte de poble per part dels polítics.

*Dada del plenari de dia 12 de març de 2024.