Clica per ampliar la imatge


Antigament, a l’època de les cartes, el domini dels tractaments protocol·laris era clau perquè un intercanvi comunicatiu arribés a bon port. Amb el temps, allò que indicava posició social i prestigi ha esdevingut símbol de vanitat o vellesa, per la qual cosa, si ara ens adreçam a un desconegut com a senyor o senyora, el més probable és que ens digui no soc tan major. És per això que aquestes fórmules generals de cortesia gairebé només s’utilitzen en els registres formals i, en els casos escrits, en forma d’abreviatura.

Cal ser sempre acurats amb la llengua, però encara més en els registres formals. Al darrer article que vam publicar us vam dir que l’ús de majúscula o minúscula en les abreviatures depèn de com s’escrigui la paraula desenvolupada, però sempre hi ha alguna excepció: les fórmules generals de cortesia s’escriuen amb minúscula inicial, però l’abreviatura, amb majúscula inicial. Si en algun moment heu d’escriure una queixa a la presidenta de les Illes Balears, haureu d’adreçar-vos a la Molt Honorable Senyora (o M. Hble. Sra.) Margalida Prohens. Si trobau que no cal recórrer a tan altes instàncies, us podeu adreçar al batle de Palma, a l’Excel·lentíssim Senyor (o Excm. Sr.) Jaume Martínez. Podeu argumentar que us avalen el doctor (o Dr.) Seny, la doctora (o Dra.) Raó i el professor (o Prof.) Sentit Comú. I encomanar-vos a sant (o St.) Antoni perquè us escoltin i no només us sentin!

Els antropònims, noms propis de persona, també solen abreviar-se, especialment si hi afegim els cognoms i els repetim molt. Alerta amb alguns casos especialment problemàtics. Com diríeu que s’escurça Maria: Ma. o M.ª? Idò de cap de les dues maneres, simplement M. En català no hem d’afegir cap lletra ni cap lletra volada a l’abreviatura dels antropònims. I en el cas de Lluïsa, diríeu que és LL., L. o Ll.? Aquí, tant la segona com la tercera són bones, ja que els antropònims que comencen per la grafia ll s’abreugen com a L. o Ll.

 Us ha semblat complicat? No gaire? Això és perquè no hem començat a parlar dels noms compostos. Com escriuríeu de manera abreviada Josep Ignasi? Hi ha tres opcions: J. Ignasi, Josep I. o J. I. Trobau que hi ha massa varietat? Això és perquè no heu tingut en compte que noms com Maria dels Àngels es poden abreviar de quatre maneres diferents: M. dels Àngels, Maria dels À., M. dels À. o M. À.

Esperam que us haguem fet pensar i que hàgiu après qualque cosa nova!