ENHORABONA CAP VERMELL !

 
Els Prix Versailles son uns concursos d'arquitectura que premien els millors projectes d’aeroports, estacions de passatgers, campus, camps d’esport, centres comercials i hotels d'arreu del món emparats per l’UNESCO.

El seu Secretari General, Jérôme Gouadain, els presenta com El rànquing, que ret homenatge a la innovació, la creativitat, el ressò del patrimoni local, el rendiment ecològic i els valors de convivència i participació als quals s'adhereixen les Nacions Unides, forma part dels principis de sostenibilitat intel·ligent, tenint en compte impactes ecològics, socials i culturals.

I afegeix que “el diàleg i les interconnexions entre els diferents aspectes de l'entorn humà –des de l'ecologia fins a les relacions socials i la cultura– obren el camí per a un desenvolupament sostenible intel·ligent”.

 I què “Més que un simple objectiu, això ofereix una meravellosa promesa de la capacitat d'afrontar els darrers reptes als quals s'enfronta el món actual".

Cap Vermell Grand Hotel de Canyamel ha estat elegit com un dels hotels més bells del món per Prix Versailles.

Que hagi estat construït sobre una Àrea Natural d’Especial Interès, que l’arquitectura sigui una barreja dels ruscs que construeix la Taylor i els xalets amb pretensions del pseudo-estil pseudo-mallorquí, que el diàleg amb la societat i la cultura brilli per la seva absència i que sigui considerat un exponent de la capacitat d’afrontar els darrers reptes als quals s'enfronta el món actual (?), l’han fet mereixedor de tan distingit guardó. Que Déu els conservi la vista.