Antoni Flaquer “Coix”Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”
Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”Processó del Corpus de Cala Rajada, 1976


Qualcú dubta on acabaran les llosques dels cendrers de les papereres?

Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”
La familia Esteva "Blancus"