Antoni Flaquer “Coix”
 

Cala Rajada, carrer del Far, 1930

La fotografia, agafada davant el que és avui l’Hotel Baviera; el que és curiós és que entre el carrer del Far, avui carrer Elionor Servera, hi havia poques cases, les quals estaven a la vorera del port o a la vorera de la mar.

La segona foto, de l’any 1935, agafada de damunt l’Hotel Castellet, ens mostra el carrer Elionor Servera amb la fàbrica d’electricitat ELECTRA i la casa del mecànic de la central, mestre Tassà Calletes, molt enfora del port.