L’ arxiu de Hans Paresent de 1909  ha cobrat protagonisme a les darreres setmanes, quan un diari illenc va publicar les fotografies d’aquest autor, les quals han tingut ressò mitjançant Facebook.

Una de les imatges de l’esmentat arxiu, que acompanyam, ens mostra un indret què, malgrat ser conegut, resulta novedós i no per nou, si no per l’antigor del seus paisatges.

Si perimetram l’alçada del molí que tenim a primer pla, comparant-lo amb el Castell de Capdepera allà a baix, no deixa de semblar estranya, per quan el lector sí que coneix la torre que reposa enfront del Portalet que, a la fotografía adjunta, resta tapada per aquest alt molí.

Bé, idò, no hi ha dubte què la instantània fou captada per Paresent des de el Claper de s’Alzinar, on en aquell llunyà 1909 segurament hi treien aigua i existia un molí fariner. L’alzinar de Ca’n Coll fornit, més tard,  de tota classe d’espècies arbòries, acabarien amagant, al llarg dels anys, la plana vora el claper o jaciment prehistòric ( actualment de propietat alemanya) pràcticament desconegut pels veïnats de Capdepera. El molí roman allà, deteriorat, ja sense la magnificència que mostra la imatge.

Damunt la serra que va des del Castell cap a la dreta podem contemplar dos molins més. El primer és el de la família de Gerardo Thumler, residència estiuenca de la filla d’aquell, Regina. Molt a prop d’aquest molí, abans d’arribar al següent que mostra la fotografia, n’hi havia un de més petit – el de Sa Roteta – avui annexionat a un habitatge, que fou reconstruït als anys 60 del passat segle. D’aquí el nom de Carrer dels Molins, via que desemboca a la torre ( "de molí") coneguda com de “Cas Mestre de Son Not”.

El tercer molí és el del Puig de Na Cabrona, que mira cap a la carretera de Cala Rajada, rere les antigues cases del Putxet (avui petita urbanització). En el desnivell que segueix a aquest, ja derruït, trobaríem el de Ca’n Ruis, al capcurucull de la recent i nova urbanització de Son Moll de Dalt, que no mostra la imatge.Bartomeu Melis "Meyme"