Antoni Flaquer “Coix”

A baix, el nin Macià Esteva "Blancus". A dalt a l'esquerra: Joan Guaita, casat amb Maria Esteva "Blancus". A dalt a la dreta: Pep Fernández "Murta"


Mestre Miquel Rosselló «Pollencí» amb la ajuda de Biel Orpí «Galió» i Tomeu Massanet «Ros», de Capdepera (els tres havien treballat a les drassanes de Na Ferradura), construïren la barca de bou Cala Ratjada en el solar de davant el taller de mestre Miquel Pollencí, al carrer Miquel Garau.


El 1942 posaren la quilla amb fusta de roure a la barca. 

Treballaven a temporades i, al mateix temps, mestre Miquel construí quatre llaüts: el 1943 construí Dos Hermanos, el 1944 el llaüt Margarita, el 1945 l’Alzina i el San Juan.

El 1947, acabat el Cala Ratjada, portaren unes anguiles de Palma, les acoblaren al Cala Ratjada i davallaren la barca pel carrer Miquel Garau.

L’odissea va durar una setmana. Davallaren la barca damunt uns corrons.

Hi participaren la majoria de mariners de Cala Rajada i el diumenge següent la vararen davall Can Maia.

 A les fotos es pot veure l’odissea per varar la barca, quan passa la barca entre Can Tòful i el bar Vista Alegre i, finalment, quan ja és dins la mar.