Fa uns dies una lectora ens va remetre unes imatges de dos clots devora la plaça dels Mariners (vora "Los Amigos").  La noticia la publicàvem a la secció "Aquest maleït manteniment".

http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/un-peu-per-aquesta-foto/28603-aquest-maleit-manteniment-2021-13-isaac-peral-cantonada-placa-mariners

Per a sorpresa seva (i nostra) un parell de dies després s'omplien els clots i es pintava de bell nou el pàrquing reservat a persones amb mobilitat reduïda. Una monada... si s'haguessin tapat els altres clots que ni ha devora. A la nostra comunicant li sembla increïble que s'hagi fet la feina a mitges.  Mig en broma, li hem comentat que pot estar contenta, han adobat estrictament l'objecte de la seva queixa, així que...  "Si arrib a saber que la meva queixa era escoltada i "arreglada" tan ràpidament l'hagués feta extensiva a tot el carrer", ens ha contestat. 

Bromes a part, just devora hi ha exemples de manca de manteniment de l'asfalt com al carrer Llevamans cantonada Isaac Peral, on es va obrir l'asfalt i encara té el tram aixecat, des de fa setmanes.