Aquestes imatges remeses per una fidel lectora. Just a la plaça reservada per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, devora el bar "Los amigos" l'asfalt es troba molt deteriorat. A més hi ha un bon clot, moltes vegades ple d'aigua i brutor.En alguns trams dels voltants s'ha posat una capa nova d'asfalt, però aquest punt segueix així des de fa temps, això sí el clot creix poc a poc. Estaria bé adobar aquest bocí d'asfalt.