Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi:  7 cabines telefòniques

Ja el mes de juliol, un lector es queixava de l'estat de les cabines del municipi. I, certament, si no funcionen, si estan brutes i descuidades, si ocupen un espai públic, si no serveixen de res i, a més, són lletges,...Per què no les lleven?
Si a altres municipis ho fan aquí també es podria fer, o no?
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5)  Itineraris pel municipi. Conèixer el nostre patrimoni 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4) Plaques solars a edificis i aparcaments públics  

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3)3 la cultura als bars i comerços ART I COPES ja va per la quinzena edició a Sa Pobla. 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2)
 2 Aigua 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1)
 1 Accés a la informació pública i bon govern Capdepera no aprova en aquest tema. Altres municipis com Calvià o Inca sí ho fan.