Un fet curiós de l'acte de formació del nou consistori de dia 13 de juny, resultant de les eleccions de 24 de maig de 2015, va ser que la taula d'edat estava format per Berta Liesegang i Laura Flaquer, ambdues regidores de MÉS Capdepera.

Com sabeu cada vegada que es constitueix un nou consistori es forma la taula d'edat. El regidor o regidora de més edat fa de president i el de menor de secretari de la taula, dirigint tot el procés d'identificació dels regidors i l'elecció del batle.

Les dues regidores van actuar a tota la sessió amb solvència, això sí, amb el suport de la secretària Maria del Mar Terol, que també s'estrenava en aquesta tasca com a secretària de l'Ajuntament de Capdepera.

Cal dir que l'acte va anar com una seda i es desenvolupà segons el protocol establert. 

Al proper plenari les dues regidores ocuparan el seu lloc, devora els companys de la seva candidatura.