Els dos darrers vídeos (sisena i setena part)
Part 6: el rei crida a la Sibil·la


Part 7: Els Reis de tornada. Herodes fa matar els minyons de menys d'un any i el dimoni se l'endú