Tres vídeos més de 15 minuts

Part 3: Adoració dels pastors i consulta al metge
Part 4 Visita del metge a Herodes i arribada del general.

Part 5: Els Reis arriben al Palau d'Herodes i aquest consulta als doctors de la Llei