La redacció de Cap Vermell va remetre la setmana passada a tots els partits polítics que presenten candidatures per a governar l’Ajuntament de Capdepera una sèrie de preguntes per conèixer alguns aspectes del seu programa electoral que consideren més importants.

Així com ens arribin les anirem publicant fins divendres. Aquestes són les respostes de MÉS per Capdepera


1 - Quina valoració feis de la legislatura passada?
 
- No som partidaris de valoracions maximalistes, quatre anys donen per fer coses positives i altres negatives. Valoram l'obertura de la piscina i la reforma de la plaça de l'Orient, així com la nova ordenança d'ocupació de via pública recuperant la primera línia per als vianants (gràcies també a la insistència inquebrantable de Més) o la reducció del deute (amb matisos).
 
Però per altra banda pensam que ha estat una legislatura, sobretot al final, on el PSOE ha optat per entendre's amb el PP a l'hora de fer els pressuposts, i moltes coses han quedat de banda. Molts de barris del municipi segueixen abandonats i sense inversions, i de fet ha hagut de ser Més per Capdepera la que pitjàs per augmentar partides per asfaltar carrers o adobar aceres; bona part de les inversions previstes en els pressuposts no s'han executat per falta de previsió, essent aquesta la causa de la reducció del deute ja que bona part del que no es gasta va a amortitzar deute bancari; alguns serveis públics han empitjorat, amb els serveis administratius del Centre Cap Vermell sovint tancats i la neteja a la segona línia de Cala Rajada molt millorable; la política turística oficial segueix defensant que tot el turisme que tenim és bo mentre que nosaltres pensam que falta una estratègia per la qualitat en determinats mesos; haurà estat una altra legislatura sense nou planejament urbanístic i amb els catàlegs de patrimoni i camins públics sense aprovar; s'ha seguit amb la despersonalització dels nuclis urbans, de cada cop amb menys vegetació; falta una empenta per al comerç tradicional, etc... 
 

2 - Què destacaríeu del vostre programa electoral?
 
- Precísament fer front als problemes abans esmentats: un pla específic per a la millora dels barris; liderar una estratègia per a un turisme de qualitat tota la temporada, un nou contracte de neteja viària més eficient i que arribi a tots els carrers; posar fil a l'agulla a la problemàtica de l'habitatge amb l'ajuda de la resta d'administracions; recuperar zones verdes per als nuclis urbans; major cura per als espais naturals; una empenta per al producte artesanal i agroalimentari produït aquí sota la marca "Capdepera"; un pla específic d'ajuda al comerç tradicional i de proximitat; un viver d'empreses d'àmbit innovador com tenen a altres pobles; més participació ciutadana en les decisions importants; un pla de mobilitat sostenible (que encara no tenim) o un nou planejament urbanístic que prohibeixi nous creixements a no ser que siguin per a habitatge social, habilitar zones concretes de platges perquè de forma controlada hi puguin accedir els amos amb els seus cans, entre d'altres moltes propostes.

 
3 - Quines serien, per vostè, les principals mancances del poble?
 
- La manca d'habitatge, la deixadesa de moltes zones urbanes, la falta de neteja sobretot a Cala Rajada, l'absència d'una estratègia turística, la despersonalització de les zones urbanes...

Núria Garcia, candidata a la batlia de MÉS per Capdepera 


4 - Quines serien les vostres inversions prioritàries?
 
- Tenim clar que seran per als barris oblidats des de fa anys, com sa Font de sa Cala, Canyamel, Vila Roja o la zona més antiga de Cala Rajada. Estam satisfets per l'ajuda de la Conselleria de Turisme per sa Font de sa Cala i Canyamel, però no resoldran totes les mancances. Serà necessari fer un pla a mig i llarg termini amb inversions municipals que arribi a tots els barris. També hi ha d'haver recursos per a la millora de la neteja viària i per ajudes per al petit comerç, per als joves emprenedors i per a l'habitatge.
 
5 - Si per a governar necessiteu pactar amb un altre partit, quines són les vostres preferències?

-Pensam que Més per Capdepera està en condicions de disputar les posicions capdavanteres en aquestes eleccions i, per tant, de poder dur endavant les nostres propostes. Dit això, si són necessaris pactes la gent ja sap que amb el PP és pràcticament impossible arribar a acords de governabilitat degut a les diferències polítiques que ens separen (una altra cosa són acords sobre assumptes concrets). Amb la resta de partits que es presenten podríem arribar a consens sense problemes però per exemple no sabem quin PSOE ens trobarem, si el PSOE que deixa de banda la ideologia i que ja li va bé governar amb l'ajuda del PP o si hi haurà un PSOE que miri a l'esquerra.


6 - Què destacaríeu del programa dels altres partits?

- No hem tengut temps d'analitzar la resta de programes però pel que hem sentit a altres partits alguns d'ells prioritzen el manteniment, la neteja i la millora de la qualitat turística. En aquests aspectes ens hi trobaran.

 
7 - Quina proposta dels programes electorals dels altres partits assumiríeu com a vostra?  (Quina proposta dels altres partits us agrada més)
 
- Com ja hem comentat no les hem analitzat però segurament, pel que hem vist a algun debat, la que ens faríem nostra seria la d'un pla de manteniment integral, que per altra banda Més per Capdepera ve demanant fa anys.


Moltes gràcies per les vostres respostes i sort!