La redacció de Cap Vermell va remetre la setmana passada a tots els partits polítics que presenten candidatures per a governar l’Ajuntament de Capdepera una sèrie de preguntes per conèixer alguns aspectes del seu programa electoral que consideren més importants.

Així com ens arribin les anirem publicant fins divendres. Aquestes són les respostes del partit Popular de Capdepera.

 

- Quina valoració feis de la legislatura passada?

- Molt millorable, encara que hi ha coses positives com la congelació dels imposts municipals o la rebaixa del deute municipal, que sense el suport del PARTIT POPULAR no s’haguessin pogut realitzar.

- Que destacaríeu del vostre programa?

- La construcció d’un nou edifici a l’Avinguda Joan Carles I per a la policia, adequat a les necessitats actuals i la rebaixa de les taxes municipals com és  l’IBI.


- Quines serien, per vostè, les principals mancances del poble?

- La falta de manteniment de les infraestructures existents i la brutícia que trobem als nostres carrers.


Tomeu Moll, candidat a la batlia del Partit Popular de Capdepera

 

- Quines serien les vostres inversions prioritàries?

- La vigilància al municipi, posar en marxa el Pla de Manteniment i la construcció del nou edifici per a la policia local.


- Si per a governar necessiteu pactar amb un altre partit, quines són les vostres preferències?

- Amb partits de centre com és El Pi- Es Grup.

-  Què destacaria del programa dels altres partits?

- Que tenim alguns punts en comú, ja que són prioritats o necessitats que tenim al municipi i durant aquests darrers anys no se n’han fet la feina necessària per part de l’equip de govern.

- Quina proposta dels programes electorals dels altres partits assumiríeu com a vostra?

- En tenim algunes de molt similars com és la preocupació pel manteniment de les infraestructures municipals.

 

Moltes gràcies per les vostres respostes i sort!