GRUMALLONS

L’Agència de Disciplina Urbanística, què és?

Javier Garcia Sánchez, regidor d’urbanisme.

 
L’Agència de Disciplina Urbanística depèn del Consell de Mallorca i el que fa es arreplegar les competències disciplinaries del sol rústic dels ajuntaments, no de  l’urbà.

El nostre municipi és molt extens i el departament d’Urbanisme està carregat de feina i l’avantatge de l’adhesió seria alleugerir el departament, a més, l’Agència de Disciplina Urbanística té molta més força a l’hora de fer complir les normes i els expedients sancionadors.

Que es traspassin aquestes competències al Consell no vol dir que es tregui tota la responsabilitat als ajuntaments, una de les funcions que tenen els ajuntaments és la funció de col·laboradors amb els inspectors de l’Agència.

Les llicencies a rústica es continuaran tramitant des de l’Ajuntament i els inspectors de l’Agència, que en aquest moment son cinc i sé que pròximament se n’incorporaran més per reforçar l’Agència, el que fan és venir un dia  per setmana, fan voltes per fora vila, detecten les infraccions i fan el seguiment del restabliment de la legalitat urbanística.
 
Des de l’equip de govern volem consensuar l'adhesió a l’Agència  amb l’oposició, igual que el planejament urbanístic per responsabilitat jurídica de ciutadania. El que nosaltres volem  és que que tot el planejament urbanístic al nostre municipi sigui consensuat i no es canviï cada vegada que canvia l’equip de govern.

Per a més informació:

www.agenciaprotecciourbanistica.net/