Les tres de l'horabaixa del dissabte de Sant Antoni és l'hora. Carrer ciutat, 20; davant l'església és el lloc. Tot el poble està convocat. I hi compareix. No hi cap una agulla. El dimoni ros de la costa den capet, el dimoni negre des de la cantonada del carrer ponent. Corren, topen i es troben. Es reconeixen i s'abracen. Comença el primer ball. Comença la festa. Són sis minuts fins que van a rompre la creu de murta de davant l'església. Com cada any. La gent esclata d'alegria, bota, canta i beu.
És molta la gent que hi és i no ho veu. Però ja ho saben. En arribar a casa veuran el vídeo del Cap Vermell. Tal volta es localitzaran. Cap vermell hi era. Aquí el teniu.

Amb nosaltres havia els companys de Televisió de Mallorca. Aquesta és la seva crònica:
Visca Sant Antoni!