Aquest dijous, va tenir lloc el segon dels actes de la Setmana Santa catòlica, després del Diumenge de Rams. 

A les 19'00h a Cala Rajada i a les 20'30h a Capdepera, es celebraren a les nostres parròquies les misses del Dijous Sant, la Missa del Sant Sopar amb el simbòlic lavatori de peus, que representa quan Jesús ho va fer amb els seus apòstols.  El Dijous Sant, per als cristians, significa la commemoració del Sant Sopar, el darrer que Jesús va celebrar amb els seus deixebles abans de ser capturat i crucificat al dia següent. Aquest dia és considerat també el dia de la fraternitat, ja que Jesús, amb l'acte de compartir el pa i el vi amb els seus deixebles i després rentar els seus peus, es feia servidor dels altres. 

Van presidir la liturgia a Cala Rajada el rector Mn. Xisco Bernabeu i Mn. Pere Orpí a Capdepera, amb l’acompanyament musical habitual de ambdues coraletes parroquials, que una vegada més donaren el punt de solemnitat als actes. Cerimònies amb una àmplia participació de fels a Cala Rajada, on tornaren assistir els infants de la catequesi, acompanyats dels seus familiars, en contra, pel que fa a Capdepera la participació va ser molt menor. Participaren en el lavatori de peus els infants de la catequesi a Cala Rajada i alguns voluntaris que acudiren a la missa a Capdepera.


Acabada la missa, sols a Capdepera es va sortir en processó, ja que a Cala Rajada no han aconseguit reunir prou portadors pels passos, fet que també es repetirà el Divendres Sant, i que es preveu solventar per l’Encontre del Dia de Pasqua. El bon temps acompanyà la processó a Capdepera pels carrers de Vila Roja, amb una minse però acceptable participació de la Confraria de L’Esperança, portant el carret amb la seva imatge. Sortí també el pas de la Dolorosa, portat per dones i la Creu, portat pels homos, acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors.


Acabada la Missa del Sant Sopar, va quedar oberta la Casa Santa a cadascuna de les esglésies i posteriorment es celebrà l'Hora Santa. Avui divendres, no hi ha missa, però si la cerimònia de l Passió de Jesús, amb el tradicional endavallament. Com està previst, a Cala Rajada no hi haurà processó, però si a Capdepera, acompanyats per la CC Banda de Música de Capdepera.