De la fàbrica de la llum de Capdepera, la que acabà donant nom al carrer on estava ubicada, no me'n record. Jo, des del punt de vista elèctric, sóc fill d'”Electra”, és a dir, de la “Central”, de mestre Pep “Cirera” i de don Joan Villiger. Fill dels 125 volts, d'unes bombetes de claror esmorteïda, d'interruptors en forma de pera i, en definitiva, d'un servei per hores que ens mantenia a les fosques tota la nit, a partir de les 12, i bona part del dia. I ens arreglàvem prou bé.

Ara, cada dia que el sol surt, ens aixecam amb l'electricitat entrant per tots els porus de la casa. No podríem fer res, sense servei elèctric, quasi res funcionaria: la cuina, la rentadora, el frigorífic, el rentavaixelles, l'encalentidor d'aigua (en molts de casos), l'ordinador, l'aire condicionat, la planxa, el televisor, el tocadiscos... i, clar, la il·luminació de la casa. En depenem absolutament, o gairebé.

A ca nostra, una mica fets a l'antiga, tot i aquesta dependència generalitzada que també ens afecta, sempre hem mirat d'autocontrolar-nos, tant per necessitat d'estalvi com per conviccions personals. D'aire condicionat no n'hem tengut mai (i hem sobreviscut!), tampoc tenim aspiradora, la cuina i l'encalentidor d'aigua són de butà i per a escalfar la casa feim servir estufes de querosè (o una cosa semblant). Però, així i tot, Déu n'hi do amb els rebuts que la nostra (eufemisme) companyia ens envia cada dos mesos!

D'això precisament volia parlar, avui, dels rebuts de la “llum”. Jo, cada vegada que m'arriba la factura, no puc acabar d'entendre com així el consum d'energia és la part petita del total, mentre que els altres conceptes s'enfilen tant.

Agaf un rebut qualsevol dels que m'han passat darrerament. El total és de 106'19 €, però jo només he consumit electricitat per un valor de 44'75 €. Hi ha un “impost sobre l'electricitat”, que és una minúcia, de 3'95 €, i un lloguer dels equips de mesura i control encara més esquifit, de 1'66 €. Però, ai las!, resulta que per la “potència contractada” em facturen 41'07 €. I què vol dir aquest terme de “potència contractada”? Idò resulta que és un cost fix per tal de disposar del servei de subministrament elèctric, i a més també resulta que es paga independentment de si has consumit molt o poc, i fins i tot si no has consumit res de tot el mes. Oh! És a dir, que com que resulta que disposar del servei deu ser una mena de gràcia que no ens mereixem, i com si no ens cobrassin el consum, ens endossen aquest sobrecost a preu de canari jove, sota l'explicació que la companyia subministradora ens el cobra perquè empram la seva xarxa de distribució i ens permet que l'electricitat arribi a ca nostra. Idò moltes gràcies. Després ve la traca final, amb el 21% de l'IVA, com si es tractàs d'un servei sumptuari. Així, al final, he pagat un 42% pel consum (que tampoc no tenc clar si és car o barat), i un 58% per aquesta mena de festival d'imposts i altres herbes.

Segurament els amables lectors de “Cap Vermell” ja estàveu al corrent de les filigranes del rebut de l'electricitat, clar. Jo només ho he volgut comentar per a esbravar-me una mica. Perquè emprenya, eh? 

I això que el sol surt cada dia...