ACTE INSTITUCIONAL DEL 30 ANIVERSARI DE L’ADQUISICIÓ DEL CASTELL   Srs. Presidents i membres del patronat, Regidors, autoritats aquí presents, gabellins, Bones tardes.

   El castell medieval de Capdepera, construït suposadament sobre un nucli defensiu musulmà, ha estat testimoni de nombrosos capítols de la història d’aquestes contrades i, fins i tot, de moments importants per la resta  d’Espanya.

   En aquest sentit vull esmentar la signatura del Tractat de Capdepera a 1231 i la retirada del anglesos de Menorca 1802. En aquests dos moments Capdepera va ser la frontera més a l’est del regne de Mallorca en primer lloc, i del regne d’Espanya després. 

    L’any 1856 els militars surten del castell, i el 27 de desembre de 1862, després de la venda en subhasta del Castell, aquest passa a mans privades, situació que es va perllongar al llarg de 121 anys, fins que  el 19 de maig de 1983 es va signar l’escriptura de cessió i compravenda del recinte emmurallat. Així que aquest any s’han complit 30 anys d’aquest fet.

 

  Ja des del principi es va fundar el Patronat del Castell que ha estat fins a dia d’avui, l’òrgan gestor del recinte.

  Durant aquests 30 anys s’han fet nombroses millores: es va reconstruir i il·luminar,  es va condicionat la torre d’en Nunis, el portal del rei en Jaume, es va fer la senyalització, el projecte de la casa del governador en la que anys després s’hi creà el museu de la llata, la restauració parcial de la capella,...

   I ara, tot just, estam iniciant un dels projectes més importants pel futur del nostre Castell,  el Pla Integral del Castell de Capdepera, un projecte que marcarà l’esdevenir de aquest monument al llarg de 15 anys, un full de ruta per a qualsevol intervenció futura.

   EL castell ha estat i és un símbol d’identitat del nostre poble, a l’igual que el territori on esteim, la llengua catalana que parlam o l’artesania que practicam: la  llata. A més de la seva càrrega religiosa, representada per la capella, presenta una càrrega iconogràfica que uneix a tots els gabellins. A totes les religions i creences les revelacions sempre es produeixen a llocs elevats: a muntanyes, a promontoris, així que no és estrany que per als nostres ciutadans, independentment de la religió que practiquin, el Castell sigui un lloc de comunió espiritual. Suposo que tots n’estareu d’acord.


  Però ( sempre hi ha un però)  malgrat la importància que cadascun vulgui donar al nostre Castell ( molts de nossaltres el tenim com si fos un tros de ca nostra), malgrat això, hi ha un fet que no podem deixar de banda per qüestions obvies: El Castell de Capdepera és un jaciment arqueològic que té la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC), màxima categoria de protecció dins el marc de la llei de patrimoni.

  Fou declarat monument pel Decreto de Arquitectura Militar, de 22 de abril de 1949 i va passar a ser “Bé d’Interès Cultural” (BIC) per la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 i la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/98 i és permanentment tutelat pel Consell Insular de Mallorca amb categoria de protecció de nivell estatal, màxima.

  En els Estatuts del Patronat del Castell de Capdepera, que a dia d’avui s’estan revisant i actualitzant, l’objecte social és molt clar i precís: la preservació del monument, del Castell de Capdepera. I això és la raó de ser del Patronat i no és una altra. El Patronat és el responsable únic i subsidiàriament l’Ajuntament de Capdepera, de la conservació de tot el recinte, sense excepcions, amb responsabilitats patrimonials de tots els seus membres.


  És per això, dins aquest àmbit legal i de protecció, que se’ns fa necessari l’aprovació pel Plenari del Patronat del Castell i pel Plenari de l’Ajuntament de Capdepera, del Pla Integral del Castell de Capdepera a 15 anys, que abans he esmentat, un dels projectes més importants pel futur del nostre Castell i que durant aquests actes del 30 aniversari hi dedicarem un dia a l’explicació d’aquest Pla per part de tècnics arqueòlegs i arquitectes especialitzats.

  Per acabar, com a Batle d’aquest municipi m’omple d’orgull veure el respecte que tots els gabellins i gabellines senten pel Castell. En aquest sentit vull agrair la tasca feta pels presidents i membres del Patronat del Castell i per totes les persones que han treballat a les seves ordres, però també el meu agraïment a tots i cada un dels que, desinteressadament, heu dedicat part del vostre temps al nostre castell. Gràcies a tots. I molts d’anys.


ACTE INSTITUCIONAL DEL 30 ANIVERSARI DE L’ADQUISICIÓ DEL CASTELL
Teatre de Capdepera, Capdepera
16/11/2013, 18.00 h.