Entesa per Mallorca fa especial incidència en la necessitat d’inculcar en els centres educatius el respecte a la pluralitat de les sexualitats i en combatre la doble marginació de les lesbianes.

    Entesa per Mallorca commemora el 28 de juny com el dia Internacional de l’orgull Lèsbic, Gai, Transsexual i Bisexual. La sexualitat és un dels aspectes més importants en les persones, és el reflexa del nostre benestar i identitat, per això cal reivindicar que tothom pugui viure una sexualitat plena, saludable i responsable. S’ha de procurar que totes les persones, i en especial els joves, puguin viure i expressar la seva sexualitat en un ambient de llibertat i confiança, que els permeti desenvolupar la seva personalitat i autoestima sense que aquestes es vegin danyades per experiències traumàtiques.
   Cal treballar especialment en dos fronts: en l’àmbit educatiu i en la lluita contra la doble discriminació de les lesbianes. Cal introduir el respecte cap a les distintes orientacions sexuals i estils de vida que comporten. En l’educació dels infants cal cuidar el vocabulari utilitzat; s’ha fet un esforç per eliminar el sexisme en el sistema educatiu, ara cal aplicar aquest esforç igualment a la orientació sexual, en definitiva cal eliminar l’heterosexisme. Es responsabilitat fonamental dels educadors eliminar nombrosos termes i frases d’ús quotidià que, en realitat, transmeten perjudicis contra la homosexualitat i que tan negativament afecten a molts de joves.
   L’altre front és la lluita contra la doble discriminació que viuen les lesbianes: a causa de la seva orientació sexual i del seu gènere. Si gairebé no es pren en consideració una sexualitat femenina lliure i independent, difícilment es considerarà la sexualitat lèsbica. Per això, cal que es treballi des de tots els àmbits per eliminar qualsevol discriminació que puguin patir les lesbianes.
   Finalment és imprescindible que cada una de les persones, com la societat en el seu conjunt, prenguin mesures, tant en allò quotidià com en l’àmbit social i polític, de manera que efectivament transformem tot allò que sigui necessari, i amb la radicalitat que exigeixi, a favor d’una societat lliure d'homofòbia.

 Entesa per Mallorca