Propera donació de sang
Ambulatori de Capdepera
Dijous dia 28 d'abril 2010,  de 18'30 a 21 hores