Avui (per dia 5 de novembre 2009)  ES GRUP ha vingut amb una actitud de mirar cap endavant, no sense oblidar i reafirmar-nos en les nostres intervencions i manifestacions envers els les comptes de l’ajuntament i que tant el PP com EU-EV han descrit impecablement i que estem totalment d’acord.
 PRESUPOST 2009
   Nosaltres volem expressar que varem començar molt be en la relació amb el Batle després del plenari d’octubre per l’aprovació dels pressupostos 2009-2010. Ens va sorprendre que a la comissió de la setmana passada se duguessin uns pressupostos inflats quan ja havíem advertit que no recolzaríem cap pressupostos del 2010 que no fossin reials, per tant, me imagin que l’equip de govern ha reflexionat i ahir va dur la nostra proposta del 2010. També s’havia dit que quedessin damunt la taula per que el PP i EU-EV tinguessin temps per el seu estudi. La nostra sorpresa ha estat la intenció a darrera hora de dur-los a votació avui, per tant, estic una mica desconcertat, ja que per complir la nostra paraula he de votar en conseqüència, però heu de entendre que, i ho reclamat moltes vegades, que s’han de donar totes les facilitats possibles a l’oposició per fer la seva feina. Compartesc amb els meus companys de l’oposició que no s’ha actuat be, les coses no se fan així. No oblideu que ES GRUP està a l’oposició. Que passaria si votés els dos pressupostos tal i com estan les coses. Sortiria com el salvador de l’equip de govern, etc…Seria injust. Tota la oposició ha fet feina per ajudar a treure la situació endavant.
   També vull expressar que el meu partit des de fa molt temps (març 2009) s’està reunint amb l’equip de govern per aprovar els comptes del 2009. Des del primer moment hem estat a disposició de l’equip de govern per arribar a acords però que cada vegada que estam a punt d’arribar-hi, algun fet ho espenyava i s’havia de començar de bell nou:
- REC del 2008.
- Devolució de préstecs
- Reducció de la despesa corrent
- Actitud “suïcida” de invertir sense pressupostos
- Fira de la llampuga
- Préstec per pagar despesa corrent

   També vull dir que des del primer moment hem actuat amb criteri i sense fer demagògia. Per mostra, no hem demanat que s’inclogués cap de les nostres propostes dutes al programa electoral als pressupostos, cosa com aquell que diu irrenunciable si se’ns demana recolzament. Però sabem fins on podem arribar, i la voluntat sempre ha estat arribar a un acord sempre per donar la estabilitat que necessita a l’equip de govern per tirar endavant.

Image

   El nostre partit, d’àmbit municipal, si alguna cosa te molt clara és que s’ha de governar segons les nostres possibilitats, es a dir, amb els pressupostos reials que, a vegades, permetrà alguns luxes i d’altres, com qualsevol ciutadà, qualsevol empresari, s’haurà d’estrènyer el cinturó.
  Quan això no és així, per exemple el 2008 i el 2009, ens trobam que el proper exercici haurà de pagar pressupostàriament xerrant “els plats romputs” de no haver adaptat els pressupostos dels anys anteriors a la realitat econòmica municipal, es a dir, dos anys on els ingressos degut sobretot a la caiguda de l’activitat has estat minsos i la despesa corrent no s’ha gestionat com cal, no on s’ha gastat, sinó quan, quina quantitat s’ha gastat .
   Aquests pressupostos reflexen clarament el que hem repetit i hem presentat per escrit els partits de l’oposició. Baixada d’ingressos i manca de contenció de la despesa corrent, que ha augmentat un 10.7%. L’any 2008 ja va pujar un 23.1 % i ara torna a pujar. No hi ha cap ajuntament que ho pugui aguantar.
   Pues bé. Davant aquesta situació i veure que era impossible recolzar aquests pressupostos per tot el que s’ha dit, al plenari del mes de setembre varem proposar a l’equip de govern recolzar els pressupostos 2009 (amb una abstenció, evidentment) sempre i quan a la mateixa sessió s’aprovessin els del 2010. Hem de pagar urgentment els proveïdors. Vull que quedi clar que si algú no ha cobrat no és culpa de l’oposició, sinó del regidor que encomanat la feina, sense tenir els pressupostos aprovats, evidentment amb excepcions.
   Nosaltres farem el que ens hem  compromès a fer que serà extendre-me als pressupostos del 2009, no per que siguin els nostres, sinó per, des de la nostra posició a l’oposició, que quedi ben clar, intentar estabilitzar la situació, i per que se puguin complir els terminis que marca la llei, amb la condició, ja que la resta de partits de l’oposició no han tingut temps de estudiar el pressupost del 2010, que se adquireixi un compromís via votació d’aquest plenari on se comprometi a dur els pressupostos del 2010 tal i com se duien a dia d’avui amb la aportació feta pel PP de que totes les modificacions de crèdit passin pel plenari i la proposta de EU-EV de que se inclogui a les bases d’execució una memòria explicativa de com se pensen gastar els diners als propers pressupostos la setmana del 23 al 27 de novembre d’enguany.

   Mateu Melis Tous