AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)

SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA


3/11/2009

SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 236AG/09
DATA: DIMARTS, dia 3/NOVEMBRE/2009.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 30/10/2009.

II.- EXP NÚM. 1SS-08/2009: PLA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS.

III.- DECRETS I RESOLUCIONS.

IV.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 29 d’octubre de 2009.

El Batle,
Bartomeu Alzina Sureda