La coalició eco-socialista demana a l’equip de govern la creació d’un refugi d’animals i la col•laboració amb les tasques de la Protectora


   EU-EV de Capdepera denuncia la manca de sensibilitat respecte als animals de companyia de la nova regidora de Medi Ambient.

   La nova regidora ha tallat d’arrel l’acord de col•laboració que existia entre la protectora d’animals de Capdepera i l’ajuntament de Capdepera tancant els ulls a una problemàtica que creix dia a dia.
   Des de principis de l’actual legislatura, en l’ànim de poc a poc començar a complir la llei 1/92 de protecció animal, vam començar a col•laborar d’una manera molt estreta amb la protectora d’animals de Capdepera per millorar i completar els serveis adreçats a la protecció dels animals sense recórrer al sacrifici ni de cans ni de moixos.
   Per una banda i a base d’insistència per part de la nostra antiga regidora de medi ambient, Maria Orts, es començaren a tramitar denuncies pel maltractament d’animals, donant així compliment a la llei de protecció animal 1/92.
   També durant aquest darrer any i mig l’ajuntament col•laborava amb la protectora d’animals de Capdepera en la recollida i esterilització de moixos silvestres i abandonats. Aquesta col•laboració es va fer efectiva mitjançant una subvenció de 3000€ per esterilitzar els moixos salvatges per després retornar-los als seus llocs de procedència o si aquests causen molèsties ubicar-los a diverses colònies. D’aquesta manera l’ajuntament controlava la població sense recórrer al sacrifici.
   Per una altra banda i tenint en compte que la protectora d’animals de Capdepera recull centenars de moixos i cans cada any i que no tenen cap tipus d’instal•lació, només les cases dels voluntaris, el departament de Medi Ambient va cedir les instal•lacions de l’antiga canera per ubicar els moixos domèstics abandonats, malalts i camades que necessiten atenció fins que aquests son adoptats, també la protectora tenia permís per en casos d’urgència poder ubicar cans amb un màxim de 4, per tal de no ocasionar molèsties als veïns i evitar haver de demanar la declaració de nucli zoològic.
  Amb aquestes instal•lacions la protectora ha fet un treball excel•lent: Han netejat les instal•lacions, les han desparasitat, han arreglat les gàbies per adaptar-les a moixos, tenen voluntaris mati i capvespre i estan fent un treball de conscienciació molt important deixant participar a nins a aquestes tasques. 

Image

   Encara que l’ajuntament tengui un conveni amb AJUCAN per recollir els cans abandonats del municipi no podem donar l’esquena a la feina que està fent la Protectora. Hem de ser realistes i AJUCAN no podria fer-se càrrec (per manca de lloc) dels 150 cans que ha recollit a l’any ’08 la protectora d’animals. També hem de recordar que l’ajuntament te cap servei contractat per recollir els moixos.
   En definitiva la protectora d’animals de Capdepera, com totes les protectores, està llevant un problema de davant a l’ajuntament que te l’obligació per llei de controlar i protegir els animals. Es més, la protectora amb la col•laboració que tenia de l’ajuntament està gestionant aquest problema sense haver de recórrer al sacrifici, pràctica intolerable a una societat moderna com la nostra i que condemnem rotundament, i més sapiguent que hi ha alternatives.
   La tasca de la protectora genera unes despeses de més de 28.000 euros  que son pagats en base a donacions, la donació de 3000€ que ha donat l’ajuntament aquest darrer any es mínima quan l’obligació real de protegir i salvaguardar la integritat dels animals de companyia es de l’ajuntament de Capdepera.
   Aquesta feina conjunta que tenia com a objectiu final la creació d’un refugi d’animals al nostre municipi que el pogués gestionar la protectora ha estat tallada d’arrel per la nova regidora de Medi Ambient  Pilar Gasull, amb l’única excusa de que havia tengut queixes veïnals (que nosaltres desconeixem) des de que les instal•lacions de la canera les empra la protectora. En definitiva, amb aquesta actitud la regidora ha donat l’esquena a una problemàtica i a un grup de persones que inverteix el seu temps lliure en donar una resposta contundent a l’abandonament massiu d’animals que es produeix al nostre municipi, recollint els animals, cercant-lis una família i conscienciant als nostres veïns.
   Per tot aixó, EU-EV de Capdepera hem presentat una moció al ple de l’ajuntament on s’exigeix a l’ajuntament que continuï deixant les instal•lacions de l’antiga canera a la protectora d’animals i que faci les passes necessàries per a la creació d’un refugi que pugui gestionar la protectora.

Divendres, 22 de maig de 2009


Maria Orts Rodriguez
Regidora d’EU-EV de Capdepera