L’Ajuntament de Capdepera ha tret a licitació un contracte que té per objecte establir la prestació del servei de recollida d'animals a lloure i/o abandonats dins vies i/o camins municipals; i també estipular l'acollida, manteniment, cura i destinació final d'aquells animals vius abandonats, renunciats, vagabunds o que incompleixin les ordenances municipals vigents aplicables sobre aquesta matèria al municipi de Capdepera.

 Aquest contracte tendrà una vigència de dos anys, comptadors a partir de la data que s'hi estipuli, i es podrà prorrogar sense que el termini de durada, incloses  les pròrrogues, superi els quatre anys.

 Aquest servei també inclou algunes actuacions que l'empresa adjudicatària haurà  d'assumir, com ara la captura de cans, moixos, coloms i qualsevol espècie d'animal domèstic o de ramaderia (equins, ovins, caprins, porcins, bòvids,...). Quant als coloms, és per evitar els danys i molèsties que produeixen al centre històric de Capdepera, edificis municipals i altres.

També s'hauran de realitzar campanyes informatives i de conscienciació d'unes 200 hores sobre la tinença  d'animals. En aquestes, un operari de l'empresa adjudicatària, acompanyat d'un policia local, s'ubicaran a diferents indrets del municipi (que l'ajuntament indiqui) i es repartirà un full informatiu a la ciutadania amb la normativa referent a la tinença d'animals (obligacions, identificació d'animals, sancions, etc).  Així mateix, es realitzaran rondes de vigilància del compliment de l’ordenança municipal, així mom per fer recollida automàtica d’aquells cànids que romanguin a lloure a la via pública i sense la vigilància dels seus possibles propietaris.

També es faran activitats d'educació ambiental a les escoles del municipi sobre la tinença d’animals domèstics, per millorar la conscienciació de l'alumnat i intentar reduir el nombre d’animals abandonats.

S'aprofita aquesta nota per recordar que per sol·licitar la recollida d'un animal abandonat o vagabund, s’ha de contactar amb l'Ajuntament o la Policia Local, per tal que avisin l’empresa adjudicatària. Així mateix, si un interessat vol recuperar el seu animal o vol adoptar-ne un ha de telefonar al 871 71 97 72 per coordinar l'entrega de l'animal al lloc i hora convinguda.
 La pàgina web per recuperacions i adopcions és: www.cepadfnp.wordpresss.com