El passat 16 d’abril se presentà el projecte definitiu que la Plataforma en defensa de Sa Pecruscada proposa pel solar 2432 de Sa Pedruscada. Aquesta proposta veïnal ha estat tractada amb representants de l’equip de govern de  l’Ajuntament de Capdepera i donà pas a la suspensió de llicències  per a edificacions de més de dues plantes, és a dir plata baixa i pis, i proposà un increment de l’edificabilitat del 30 al 40%, per intentar evitat tot tipus d’indemnitzacions. 

En nom de la plataforma l’arquitecte  Mateu Carrió va ser l’encarregat de presentar el projecte, que s’ha fet amb certa celeritat ja que abans d’acabar l’any (abans de desembre) s’han de dur a terme les modificacions  previstes, abans que s’aixequi la suspensió de llicències. 

En una nota informativa de la Plataforma se comentà que han hagut converses amb la promotora del projecte que ha comunicat al representant del col·lectiu veïnal (i al propi Ajuntament) el seu interès  per obtenir la llicència urbanística el més aviat possible, per tant preveuen adaptar el seu projecte amb una ocupació màxima del 30% amb edificacions de dues plantes (planta baixa i pis), cosa que concorda amb les reivindicacions dels veïns. 

Des de la Plataforma se mostren moderadament optimistes, ja que només tenen declaracions verbals, davant la actitud mostrada per l’empresa promotora d’assumir part de les reivindicacions del moviment veïnal, evitant de construir edificis de tres plantes. També donen les gràcies a l’Ajuntament per la comprensió mostrada i les passes donades per evitar el que denominaven “desastre en un solar urbà”.

Ara per ara els veïns i veïnes es troben esperançat, esperant que el procés arribi a bon port. No obstant el desenvolupament de l’esmentada urbanització haurà de tenir en compte els problemes que pot crear en les infraestructures com l’increment de consum d’aigua  evacuació i depuració d’aigües residuals (la bomba impulsora ara per ara resulta justeta quan no insuficient), increment del trànsit en la zona, etc...   

Aquesta és la sol·licitud presentada per  la Plataforma ciutadana SALVEM SA PEDRUSCADA

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LICENCIAS, EN EL ÁMBITO DE LA ZONA URBANÍSTICA 24·32 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAPDEPERA, MIENTRAS SE TRAMITA Y APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE SUS NORMAS SUBSIDIARIAS

  1. La Plataforma ciudadana SALVEM SA PEDRUSCADA se constituyó con el objetivo de defender un futuro sostenible para Sa Pedruscada, ante la solicitud de licencia urbanística presentada en el Ayuntamiento, para desarrollar un proyecto en la Zona Urbanística 24 32, que cuenta con una intensidad de uso del suelo radical y anómalamente diferente al de todas las parcelas que la rodean.
  2. El proyecto presentado y pendiente de concesión de licencia perjudica gravemente el entorno, compromete seriamente su valor ambiental y paisajístico, sus espacios y recursos naturales y altera para siempre las condiciones de habitabilidad y convivencia de los vecinos de Sa Pedruscada actuales y de las generaciones venideras.
  3. Escuchando estas reivindicaciones ciudadanas, el Pleno del Ayuntamiento de Capdepera, en sesión celebrada el pasado día 11 de diciembre de 2023 acordó la suspensión parcial del otorgamiento de licencias urbanísticas para viviendas de 2 plantas o mas en dicha Zona 24·32 en Sa Pedruscada, con una duración de un año.
  4. La Plataforma ha elaborado y presentado en el ayuntamiento una modificación de las NNSS. Ante la gravedad de lo que está en juego y las graves alteraciones que supone el desarrollo del suelo urbano de dicha Zona 24 32, la Plataforma SOLICITA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN DICHA ZONA, MIENTRAS SE TRAMITA Y APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE SUS NORMAS SUBSIDIARIAS y se buscan nuevas vías de desarrollo urbanístico que no comprometa la sostenibilidad de Sa Pedruscada, ni suponga un atentado contra el medio ambiente, yendo en contra de todas las buenas prácticas y directrices actuales para combatir el cambio climático y comprometiendo la salud de los ciudadanos.

Presentado en el Ayuntamiento de Capdepera, el XXX de abril de 2024

Firmado, en representación de la Plataforma: