Fa uns quants dies, concretament dia 23 de juliol, l’Ajuntament de Capdepera va fer una crida al civisme “ i bon comportament de tots” per uns fanals de la plaça Castellet romputs. 

Un lector ens ha enviat la mateixa imatge (juntament amb altres) per mostrar el seu enuig per l’estat de l’esmentada plaça i el parc infantil. Dissortadament, sembla que la crida de l’ajuntament no ha tingut molt d’efecte (ja deien que qui havia de llegir-la no ho faria). 

Ara bé, des de dia 23 no han tingut temps d’adobar-la?  O s’ha adobat i l’han tornar a espenyar? L’esmentat lector ens comenta que, sense disculpar els incívics que la van rompre,  “poden ser adequats per un jardí particular però no per una plaça pública”.


Altres imatges que envia el lector fan referència a un joc infantil espenyat i el trespol que es desfà a bocins.

També se queixa, el lector, de la brutor. Més pels que tiren llosques, papers, xiclets  o llaunes en terra, que per la manca de neteja (cada matí la plaça queda ben neta).