Antoni Flaquer “Coix”

La foto està feta de damunt el Puig Seguer.

A finals dels segle XIX i principi del segle XX, les possessions de Can Cardaix i Son Favar segregaren gran part de las seves finques i les varen vendre a quarterades. Els nous propietaris tancaren les finques amb paret seca i feren marjades, les ompliren d’ametlers i garrovers.

A la fotografia manquen els arbres.

La finca assenyalada amb el número 1 és la vinya de Can Cardaix, que la comprà en Jaume Vaquer, fill dels amos de la possessió de Can Cardaix, cunyat de la meva mare.

A Cala Rajada sembraren de vinya el que avui és l’Eroski, l’Hotel Garden i, passant per les escoles de S’Auba, fins a Can Patilla. Són terres arenoses allà on sembraren la vinya. Era conegut el terreny com Es Vinyet.