Antoni Flaquer “Coix”

 

A la foto la família Belil: senyores, criades i al·lots banyant-se a allà on avui són les oficines i magatzems del mariners.

Damunt les roques i davant les cases dels estiuejants, el carrer Lepanto.

A la dreta, la casa de la família Pons Llinàs “Xina” d’Artà, nouvinguts d’Amèrica.

A continuació la casa dels senyors Belil, catalans amb arrels d’Artà, que vingueren amb viatge de nuvis el 1905 a l’Hotel Cas Bombu i compraren el solar per després edificar-lo.

A  continuació la casa de Don Perico Morey “Canals”, padrinet d’en Juanito Morey, el qual va heretar; el 1924 llogaren la casa al Pòsit de Pescadors per posar l’escola de nins al mestre Don Toni Massot, fins l’any 1948.

Segueix la casa del senyor Bauzà o l’Americà Taco, que després edificà el casal Orient entre Son Moll i Sa Predruscada; la casa avui és el bar de na Pastori i al fons l’Hotel Cas Bombu, del qual es podia veure la mar.


El mateix lloc a 1956