Cada vegada que els nostres lectors ens remeten imatges de abocaments de fems en llocs on no pertoca o els dies que no corresponen amb la fracció adequada sentim una gran impotència.És tan mal d'entendre que no es poden deixar les bosses de fems a les paperes, o al mig dels camins, o a les voreres de les carreteres....?  Es tan  mal d'entendre que cada dia s'han de deixar les fraccions corresponents, que no  se pot abocar qualsevol cosa qualsevol dia?Com hem repetit una i altra vegada, no hi ha excusa... tot plegat fa vergonya. I tornem al principi: Realment no es pot fer res contra aquesta gent incívica?