Antoni Flaquer “Coix” 

Com veiem a la foto, era normal ajuntar-se vàries famílies després d’un temporal per netejar la xarxes de galls, d’algues o herba morta.

La foto, al carrer de les Monges, a l’ombra del casal d’en Miquel Caldentey, netejant les xarxes de galls d’alga.

Drets a la dreta:  el més gran, un militar cosí dels germans Pereandreus, a continuació, en Jaume Fuster; en Tomeu Fuster Pereandreu; en Tomàs Serapio i en Pep Fuster, germà petit dels Pereandreus; la seva cosina Bàrbara, Bàrbara Pipada; assegut a una cadira amb camisa retxada, el nin Biel Flaquer de Can Pocapalla; la senyora major, padrina d’en Biel Flaquer; a continuació de la foto, mariners i estiuejants que se sumaren a fer net las xarxes i sortir a la foto,