Fa uns anys (concretament al 2016) se van fer unes obres per adobar les voreres de l'Autovia Joan Carles I, per un valor de poc més de cent mil euros. Malgrat  la despesa feta ( n'han hagut noves puntuals) les voreres mostren un aspecte lamentable en algunes zones concretes.

D'una banda trobem rajoles aixecades o rompudes, algunes capolades ... tot depenent de la pressió  que reben. Alguns punts s'han romput per obres posteriors, per entrades a habitatges, vehicles pesants, aparcament, etc... 

Com altres aspectes el manteniment o reparació no  és fa de forma ràpida i un petit deteriorament acaba "creixent".

I a l'avinguda Mediterrani també en trobam trams amb les rajoles rompudes...