Dues fotografies que poden ser interessants: per una banda, una placa de carrer desferrada, sense arreglar. Per una altra, la construcció de la petita escala per pujar un tram del nou itinerari excursionista.