La reserva marítima funciona. La repoblació marina poc a poc serà una realitat.
Foto Facebook. El més dificil és fer la foto. Avistar-la és, sens dubte, més fàcil. Enhorabona!