Primerament s'ha d'informar com va anar la campanya anterior. És a dir, presentar l'avaluació de tot el que s'ha fet fins ara. En segon lloc fer una anàlisi de com està la situació actual i determinar els aspectes on es vol incidir. Un, seria suficient. I alhora, explicar els factors d'aquesta temporada que s'avaluaran i com s'avaluaran. Però ens temem que, com les quatre temporades anteriors, una vegada presentada i havent sortit als mitjans, valdrà més no parlar-ne pus, fins a la propera campanya. És la dinàmica municipal.


COEXA va presentar en el servei de neteja i jardineria una millora del plec de condicions, el Pla Bon dia que es duu a terme amb la col·laboració del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Capdepera.

És evident que aquesta pla és testimonial i no te gaire repercussió al municipi. Hem fet una petita enquesta i no hem trobat ningú que n'estigués assabentat. D'altra banda, l'empresa adjudicatària no passa pels millors moments per recordar i demanar el compliment de les normatives. Dit això, ben segur que és millor això que res i és d'esperar que la contractació de dues educadores i un peó de neteja durant un mes, encara que és un periode molt curt i d'estiu, alguna cosa podrà aportar.

Ara bé, quan es presenta una campanya, a la qual Cap Vermell no va ser convidat (gràcies!), s'hauria d'informar primerament de com va anar la campanya anterior. És a dir, presentar l'avaluació de tot el que s'ha fet fins ara.

En segon lloc, s'hauria de fer una anàlisi de com està la situació actual i determinar els aspectes on es vol incidir. Un, seria suficient.

I alhora, explicar els factors d'aquesta temporada que s'avaluaran i com s'avaluaran. Però ens temem que, com les quatre temporades anteriors, una vegada presentada i havent sortit als mitjans, valdrà més no parlar-ne pus, fins a la propera campanya. És la dinàmica municipal.

El fulletó és de 2016 i és per a nota: cinc consignes en quatre idiomes, un grafisme poc efectiu i uns dibuixos que sembla que estam més enllà dels Pirineus. Podeu trobar molts exemples molt millors. En definitiva, no fa mirera!  I per penjar-ho a Internet, un dels eixos de la campanya, ni tans sols es dignen a llevar l'escala de colors. Tot plegat, una llàstima!

Si no es treballa amb més rigor, els ciutadans del carrer continuarem veient brutor i merdes de cans pels carrers, sentint renous tothora i pensant que és difícil, però que no es fa res per arreglar-ho. I, atenció, sols que aquests doblers se centrassin en un sol objectiu, com per exemple les merdes dels cans, tothom s'adonaria dels avenços. Però tal volta és millor fer retxes dins l'aigua.

Tal vegada també és un problema de l'oposició que tenim.


Ah, i per poc que cerqueu, trobareu cartells més senzills i efectius (que criden l'atenció), llavors vos agradaran o no. Aquí un exemple: