PASSEIG MARÍTIM: ÉS EL QUE VOLEM?
"La idea que l'Ajuntament transmet de Cala Rajada com a destí turístic, amb les seves actuacions sobre l’espai públic, és de renúncia a un turisme de qualitat des d'una oferta  amb personalitat i caràcter propi, i optant en canvi per l'homogeneïtzació, el baix preu i la massificació".

Dia 30 de desembre de 2014 se signà el conveni per a l'execució de les obres de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada. Era el govern Bauzá, encara.

Cap Vermell ho explicà així:  «El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha signat, dia 30 de desembre, el conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa de Places i l'Ajuntament de Capdepera per a l'execució de les obres de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada. En la signatura també hi ha estat present Rafel Fernández, batle del consistori de Capdepera.
El cost total del projecte, aprovat per la Junta Rectora el passat 2 d'octubre, ascendeix a un total de 491.721 euros, dels quals el Consorci en finançarà el 80% (393.376) i l'ajuntament es farà càrrec del 20% restant (98.344 euros)»

Dia 2 de juliol, es publicà, sense cap altra avís, al taulell d’anuncis de la web municipal, l’exposició pública del projecte de reforma del passeig marítim entre la plaça des Castellet i son Moll. La ciutadania te just 15 dies per presentar les al·legacions que cregui convenients. Sembla un temps del tot insuficient per a presentar exposicions degudament fonamentades, a més d’ignorar el principi de transparència i participació ciutadana, que s’obvia per complet.

Anant al projecte, els antecedents ja escarrufen:
«En diciembre de 2014 por encargo del Ajuntament de Capdepera se redacta el proyecto de reforma del paseo marítimo de Cala Rajada debido al mal estado en que se encuentra el pavimento existente, además del elevado coste que supone el mantenimiento de la zona verde existente».

A la descripció de les obres continuam llegit:
«Para el nuevo trazado proyectado, se requiere, no sólo la demolición completa de las aceras existentes, sino también la eliminación de las zonas verdes».

La filosofia urbanística de l'Ajuntament no pot ser més mesquina i curta de mires: com que mantenir zones enjardinades costa doblers, encimentar és la solució i de passada continua el procés de despersonalització del paisatge urbà local, fent-lo indestriable de qualsevulla passeig amorf de qualsevol zona costera del planeta.

La idea que l'Ajuntament transmet de Cala Rajada com a destí turístic, amb les seves actuacions sobre l’espai públic, és de renúncia a un turisme de qualitat des d'una oferta amb personalitat i caràcter propi, i optant en canvi per l'homogeneïtzació, el baix preu i la massificació.

Essent coherent, l’Ajuntament s’hauria de dirigir al Parlament Balear exigint la dispensa de la ràtio mínima de 60 m2 de parcel·la per plaça hotelera al municipi de Capdepera, segons figura a l’apartat 4 de l’article 5 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol del Turisme les Illes Balears, amb l’argument que el seu manteniment és una despesa.

Davant la reforma i millora dels establiments hotelers i de bona part de l’oferta complementària del municipi, l’Ajuntament opta pel brutalisme arquitectònic propi dels anys 50 i 60 del segle passat i actualment desacreditat com a solució als espais públics. És l’urbanisme que volem? És el que ens permetrà revitalitzar Cala Rajada, zona turística madura, i convertir-la en un destí competitiu i de qualitat?

 

 
Adjuntam el projecte en pdf a continuació: