"L’obra projectada creim que és prou important per a Cala Rajada com per ser escoltades totes les veus i opinions"


 

Les crítiques i al·legacions al projecte encomanat per l’Ajuntament es poden convertir en una oportunitat per a introduir l’urbanisme col·laboratiu al municipi per poc que els regidors d’Urbanisme, Medi Ambient i Participació Ciutadana estiguin oberts a enfortir les relacions entre l’administració i la ciutadania.

Els avantatges de la col·laboració mútua propicien innovacions i millores al projecte per l’intercanvi d’idees i coneixements i, indirectament, genera confiança entre els administrats i els polítics, com a fruit d’una relació oberta i transparent, a més d’aprofundir en la democràcia en assumir la ciutadania responsabilitats cíviques .

L’obra projectada creim que és prou important per a Cala Rajada com per ser escoltades totes les veus i opinions. El passeig marítim de Son Moll és un balcó privilegiat sobre el Mediterrani com poques poblacions gaudeixen. Aquest espai ens singularitza davant la resta de corredors marítims com per ara transformar-lo en un espai amorf mancat de personalitat pròpia i menystenint el valor afegit que aporta al paisatge urbà de Cala Rajada.

El seu disseny ha de contemplar aspectes estètics, ecològics, urbanístics i mediambientals i no únicament funcionals destinats a maximitzar els ingressos de lloguer de terrasses públiques i minimitzar els costos de manteniment. Aquesta és una visió certament curta de mires sobre el que han de ser els espais públics .

S’ha d’aprofitar la remodelació per al millorament del capital natural, per a gaudi de la població estant i visitant, seguint els clàssics paràmetres estètics que han informat des de sempre l’urbanisme: sentit de l’ordre, comprensió intuïtiva de l’espai, orientació espacial, diversitat i cohesió entre els distints elements que el conformen.

Que el passeig marítim de Son Moll sigui un espai construït des de la col·laboració i com una obra col·lectiva del poble està en mans de Monica Viejo Becerra, Francisco Manuel Martínez González i Pere Terrassa Hernández. Confiam.