Javier García Sánchez, promet el seu càrrec de regidorUna vegada més no he pogut escoltar el ple per la ràdio, així que aquest que intentava escoltar ha hagut d’esperar a la seva publicació a les xarxes i he de dir que ha estat més ràpida que en altres ocasions. Anem millorant, a veure si el proper ple pot ser en directe.

El ple que s’inicià a les 13 hores, va ser curt però no faltà debat, especialment pel que fa al canvi d’horari dels plens... No assistiren Paulí Faba (PP) i Margalida Rico (Es Grup).

 Be, entrem en olivetes i repassem els punts de l’ordre del dia

1- L’acta del ple anterior no se va poder aprovar ja que encara no estava redactada, així que la seva aprovació passarà al proper ple.

2- En Javier Garcia Sánchez va prendre possessió del càrrec de regidor substituint a Margalida Santandreu Morató , regidora que dissortadament va finar el mes de febrer. Per arribar a la presa de possessió de Javi Garcia Sánchez han hagut de renunciar els candidats que el precedien, en Javier Diaz i na Marisa Cabrer.

Després de promete el seu càrrec els portaveus de l’oposició primer i després el batle li donaren l’enhorabona i la benvinguda desitjant-li encerts. De moment no ha transcendit quin àrea gestionarà.

3. El punt de canvi d’horari i periodicitat de la celebració del ple va ser el que més trull va dur, però dins una certa correcció (a mi personalment no m’agradà el to del senyor batle, però és un parer personal). Bàsicament la proposta al plenari era canviar l’horari dels plens a les 9,30 del matí i que tornessin a ser mensuals, excepte agost i gener (amb l’excepció del proper mes d’agost)

Núria Garcia, de Més per Capdepera, va demanar votar per separat horari i periodicitat, ja que volien els plens mensuals i horari de capvespre (el batle li digué que no ), argumentant que els plens al matí dificulta l’assistència de públic i posa més difícil l’assistència dels regidors de l’oposició ja que han de deixar la feina, i trenca una tradició democràtica de fa 40 anys. Per tant el seu grup estava d’acord en que fossin mensuals i  s’abstendria per l’horari a les 9,30.

La regidora del PP Agripina Rocha, va dir que estava en contra que fossin a les 9,30 i a favor de que fossin mensual. Va demanar que el batle explicàs els motius perquè se volia fer el canvi d’horari i el batle li va contestar que ja els va dir a la CAP. (Per tant els qui escoltaven ens quedàrem sense saber-ne perquè el canvi d’horari, cosa que trobo una falta de respecte als que pretenem seguir els plens, be  presencialment o per la ràdio).

El portaveu de Unidas Podemos, Jonathan Axel Romano, va dir que votava a favor, perquè a ell l’horari no l’afectava i recordà la reivindicació dels plens mensuals des de principi de legislatura.

El regidor del grup mixt, Tomeu Molli digué que havia demanat als altres partits de l’oposició per a fer pinya i només li telefonà el portaveu del PP. Valorà votar a deixant una perla als altres “ Si no te fies no ets de fiar”.

El batle contestà que deixaven el punt damunt la taula i el seu partit tornava a la seva proposta inicial: els plenaris cada dos mesos i a les 9,30 hores. El proper plenari ordinari seria el mes d’agost a les 8 i se votaria la proposta de l’equip de govern. Va retreure que ha intentat  treure la modificació per consens, però en no haver vot favorable de tots retirava la proposta: " Si vosaltres us posau a recer dins la capelleta amb una abstenció nosaltres durem la proposta de l'equip de govern". La representant de Més va explicar, una altra vegada, les raons de la seva abstenció i amollà altra frase del ple  “ duràs la (teva) proposta al ple d’agost, anem sumant cacicades , gràcies"

El regidor Paco Galian, a títol personal, va fer una reflexió del trastorn que suposaria, al seu lloc de feina, aquest canvi d’horari.

Se va votar llevar de l’ordre del dia el punt,  amb 9 vots a favor i 6 abstencions.

4. El punt 4, va ser la creació  de la Junta de Portaveus, demanada per Més i que l’equip de govern ha trobat a bé crear. S’aprovà per unanimitat.

5. El punt 5 feia referència a la modificació de la productivitat, concretament modificar el reglament regulador del complement de productivitat: carrera professional, el batle puntualitzà que modifica el coeficient del 18,5% al 25%, aplicable des de gener del 2020. Tothom estava d’acord, així  que la proposta s’aprovà per unanimitat.

6. Com també s’aprovaren les dates de les festes del 2021. Se triaren com a festes locals El Carme (16 de juliol) i Sant Bartomeu (24 d’agost).  S’aprovà per 15 vots a favor i una abstenció

7 al 11. Els següents punts feien referència a les relacions de factures que s’han d’aprovar en ple, se demanà per factures de telefonia que se van haver de corregir i han arribat més tard. Aclarit aquest dubte se passà a la votació dels 5 lots de factures, un per un. Cada votació  donà el mateix nombre de vots a favor 8 i abstencions 8... fins que una regidora s’adonà que feien els comptes malament i amb les absències no  podria ser. És a dir que eren 8 vots a favor i 7 abstencions...  El  que no se va fer va ser repetir les votacions per corregir l’error de recompte en altres punts.

I així acabà el plenari, alegret i curtet. No cal recordar que en els plens extraordinaris no hi  ha “precs i preguntes”, així que els regidors encara arribaren a casa a bona hora per dinar.

Sembla que el proper ple ordinari  serà durant l’agost (segons vam escoltar en el àudio del ple, seria com fins ara a les 8), i hem llegit al facebook de l’Ajuntament que ja serà a les 9,30 hores.