Convocatòria de Ple extraordinari de l'Ajuntament de Capdepera, juliol 2020

Expedient nombre: PLN/2020/6
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 22 / de juliol / 2020 a les 13:00
Lloc: SALÓ ACTES CENTRE CAP VERMELL No admet participació a distància 

Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 11/06/2020
 2. Expedient 2373/2020. Càrrecs Públics (Nomenament o Cessament): Renúncia Anticipada de la Condició de Regidor i Presa de possessió del Sr. JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ
 3. Expedient 2550/2019. Òrgans Col·legiats (Constitució, Modificació o Supressió): CANVI D'HORARI I PERIODICITAT DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE
 4. Expedient 2550/2019. ôrgans Col·legiats: CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
 5. Expedient 195/2017. REGLAMENT REGULADOR COMPLEMENT PRODUCTIVITAT (RRHH): CARRERA PROFESSIONAL
 6. Expedient 2582/2020. PROPOSTA FESTES LOCALS 2021
 7. Expedient 2489/2020. Proposta de Despesa: relació de fres f/2020/85
 8. Expedient 2624/2020. Proposta de Despesa: relació de fres f/2020/89
 9. Expedient 2745/2020. Proposta de Despesa: relació de fres F/2020/93
 10. Expedient 2897/2020. Proposta de Despesa: relació de fres f/2020/96
 11. Expedient 3018/2020. Proposta de Despesa: relació de fres F-2020-100