Si no és per anar a la Capella, a partir d'ara tothom haurà de pagar per entrar en el Castell


Penúltim plenària ordinària de l'any, celebrada el dijous dia 3 de novembre, amb quinze punts a l'ordre del dia.

Els quatre primers punts foren de tràmit, ja que, bàsicament tractaven de la presa de possessió del nou regidor Víctor Martínez, del seu règim de dedicació i retribucions. Com a conseqüència, s'hagué d'aprovar la representació de l'Ajuntament a distints organismes col·legiats.

Els primers enfrontaments arribaren amb el punt cinquè, que tractava de la nova ordenança fiscal del Castell. Sembla que, per imperatiu legal, si es paga per entrar al recinte, s'ha de fer a partir d'una ordenança que ho reguli, i que aquesta no pot fer parts i quarts, de manera que tothom ha de pagar igual. Independentment que el Patronat hi hagués donat el vistiplau, en aquest Ple es varen introduir, o reintroduir, a petició de PP i MÉS, algunes fórmules d'excepció, com ara que no paguin els que “només vagin a la Capella”, o que la taxa que es paga per celebrar unes noces en el Castell, ja inclogui l'entrada. En canvi, els Amics de l'Escola de Música veuran incrementat el preu del donatiu per als seus concerts amb el del tiquet d'accés al recinte. En fi, el temps dirà, però acostumada com està la gent del poble a anar al Castell sempre que vol, perquè el considera “seu”, tot això li suposa una mica de trastorn. Finalment, l'Ordenança s'aprovà amb 11 vots a favor (PSOE, PP) i 4 abstencions (MÉS, ES GRUP). 

Igualment, s'aprovà, amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició, l'ordenança fiscal que regula l'entrada al Centre Melis Cursach i altres serveis a espais municipals. Amb la mateixa proporció de vots, s'aprovaren les ordenances fiscals de la taxa per a expedició de documents municipals i per a la prestació de serveis municipals.

A tot això, s'arribà al punt 9è, aprovat amb l’única abstenció d’ES Grup, referit a la modificació puntual de la Normes Subsidiàries, que permet nous usos en el nucli urbà de Capdepera, com ara la creació d'hotels d'interior.

Al punt 10è va reaparèixer, com fa el riu Guadiana, una convidat perpetu de les sessions plenàries: l'abocador de Son Terrassa. El batle va explicar, per bé que tot plegat és d'una complexitat administrativa digna de Kafka, el punt en què es troba l'expedient, és a dir..., començam de bell nou, per una nova via, a veure aquest si els 1.192.000 euros s'acaben perdent definitivament o si finalment recau la responsabilitat damunt l'empresa i els tècnics que executaren aquesta obra. Encara n'hi ha per una temporada més. L’arxiu de la resolució del contracte i l’inici del procés de demanda de danys i perjudicis (un pic siguin fermes les sentències dels judicis en curs), s'aprovà amb els 7 vots de l'equip de govern.

Per unanimitat s'aprovà una moció de MÉS per a la prevenció de residus i l'eliminació de bosses de plàstic d'un sol ús. I també per unanimitat s'aprovà una moció del PP, en la qual es demana la participació de Capdepera en les inversions que es facin amb la recaptació de l'ecotaxa. S’ha de dir que tant MÉS com PP van puntualitzar les seves mocions amb la finalitat d’aconseguir un consens de la resta de partits, com així succeí. Aquí hi hagué foc creuat de tots contra tots. PSOE, PP i MÉS tiraren cadascú cap al seu redol, defensant posicions prou distintes: PSOE, inversions a Capdepera, encara que sigui per a embelliment, i en la justa proporció a l'aportació del nostre municipi; PP, no a l'ecotaxa, que quan comandin a Palma derogaran, però, mentrestant, inversions a Capdepera; MÉS, inversions a Capdepera, però també a altres municipis que tot i no ser “turístics” també en pateixen les conseqüències, i no inversions per a embelliments, sinó amb finalitats mediambientals (recursos hídrics, zones naturals, conservació del patrimoni, etc.)

 Els següent punt va ser de tràmit: donar compte de com queden les distintes comissions, la modificació de les delegacions de batlia i la nova composició de la Junta de govern local.

 
A l'apartat de preguntes, els distints partits de l'oposició s'interessaren per les següents qüestions:

 PP –

 • Cartells de la zona Acire

 • Estat dels projectes inversions sostenibles

 • Comptes Mostra de la Llampuga

 • Inversions al passeig marítim (llarga exposició del batle sobre la situació administrativa, molt complexa també, pel fet que hi intervenen tres administracions: Demarcació de Costes, Ports de les Illes Balears i Ajuntament; ha estat bloquejat perquè a Madrid hi ha hagut un govern en funcions durant gairebé un any)

 MÉS

- Emissions dels plens a Capdepera Ràdio

 • Males olors plaça l'Orient

 • Esboldreig a la rodona dels Quatre Cantons

 • Taxes cementeri, incrementades amb l'IVA

 • Informe de la policia sobre l'ocupació via pública de determinats establiments

 ES GRUP

 • Emissions dels plens a Capdepera Ràdio

 • Indemnització a un policia local

 • Reglament Fòrum Associatiu, que hi hagi representació oposició

 • Peatonització d'Elionor Servera (enfrontament amb el batle per unes manifestacions a la premsa, que aquest va negar, i en què hauria dit “ahora me cuadra” en relació a una hipotètica peatonització demanada per Es Grup, també negada per la seva representant). Tothom negant, i tot arran de la presència de biergärtens en aquest carrer

En acabar la plenària el batle donà un avís sobre l’ús de les xarxes socials per fer comentaris mentre se celebra la sessió.