SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE - CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 112AG/16
DATA: DIMARTS, dia 31/MAIG/ 2016.
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

 

ORDRE DEL DIA

 
I.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

 Capdepera, 26 de maig de 2016.

 El Batle,                                                                                    
 Rafel Fernández Mallol.