Final d'any i final de dècada. Un temps per saber una mica més qui som i com som.
Dades de l'INE 2020: Població, origen, creixement, renda, feina, atur, vehicles i transaccions immobiliàries.Amb aquest article volem oferir una visió actual de la informació demogràfica posada a disposició de l'INE a través dels seus diferents publicacions estadístiques, sobretot emprant com a font el padró municipal.

NOMBRE D'HABITANTS I EVOLUCIÓEvolució de la població des de 1900 fins 2020
Any Homes Dones Total
2020 6.189 5.969 12.158
2019 6.059 5.809 11.868
2018 5.907 5.693 11.600
2017 5.729 5.538 11.267
2016 5.800 5.556 11.356
2015 5.781 5.639 11.420
2014 5.746 5.639 11.385
2013 5.689 5.558 11.247
2012 5.822 5.599 11.421
2011 6.039 5.819 11.858
2010 6.067 5.862 11.929
2009 6.059 5.852 11.911
2008 5.861 5.585 11.446
2007 5.537 5.348 10.885
2006 5.593 5.481 11.074
2005 5.124 5.121 10.245
2004 4.684 4.613 9.297
2003 4.797 4.764 9.561
2002 4.617 4.549 9.166
2001 4.378 4.294 8.672
2000 4.030 3.978 8.008
1999 3.693 3.689 7.382
1998 3.374 3.378 6.752
1996 3.157 3.165 6.322
1995 3.615 3.608 7.223
1994 3.527 3.510 7.037
1993 3.443 3.403 6.846
1992 3.327 3.286 6.613
1991 3.088 3.076 6.164
1990 3.670 3.584 7.254
1989 3.519 3.420 6.939
1988 3.240 3.141 6.381
1987 2.914 2.872 5.786
1986 2.700 2.687 5.387
1981 0 0 5.605
1970 0 0 4.463
1960 0 0 2.944
1950 0 0 2.895
1940 0 0 3.057
1930 0 0 2.997
1920 0 0 2.914
1910 0 0 2.951
1900 0 0 2.712


EDATLa mitjana d'edat dels habitants de Capdepera és de 40,59 anys, 0,56 anys més que fa un lustre que era de 40,03 anys.

Població de Capdepera per sexe i edat 2020 (grups quinquennals)

Edat     Homes    Dones     Total
0-5         269         251          520
5-10       260         249          509
10-15     297         308          605
15-20     269         285          554
20-25     377         344          721
25-30     483         462          945
30-35     524         488       1.012
35-40     563         447       1.010
40-45     508         477          985
45-50     600         520       1.120
50-55     476         492          968
55-60     447         407          854
60-65     343         333          676
65-70     238         258          496
70-75     239         207          446
75-80     148         161          309
80-85       76         125          201
85-          72         155          227

Total 6.189     5.969   12.158


La població menor de 18 anys a Capdepera és de 1.972 (999 H, 973 M), el 16,2%.
La població entre 18 i 65 anys a Capdepera és de 8.628 (4.476 H, 4.152 M), el 71,0%.
La població major de 65 anys a Capdepera és de 1.558 (714 H, 844 M), el 12,8%.

Podem definir Capdepera com una població adulta, que va envellint lentament i que els grups més nombrosos son entre 30 i 50 anys. 


Població Màxima Estacional

La població estacional màxima és una estimació de la població màxima que suporta Capdepera. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, estudien o passen algun període de temps en ell coma turistes. Les dades són publicades anualment pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en col·laboració amb el Consell Insular.


Població Estacional Màxima
Any Persones
2016 34.257
2015 34.183
2014 29.564
2013 31.873
2012 33.113
2011 33.429
2010 31.780
2009 31.780
2008 34.707
2005 16.662
2000 50.685

Com es pot comprovar gairebé triplicam la població resident a l'estiu.


ORÍGEN


Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal del 2020, sols el 31.40% (3.818) dels habitants empadronats en el Municipi de Capdepera han nascut en aquest municipi, el 41.71% han emigrat a Capdepera des de diferents llocs d'Espanya, el 10.19% (1.239) des d'altres municipis de la província de Illes Balears, el 31.52% (3.832) des d'altres comunitats autònomes i el 26.89% (3.269) han emigrat a Capdepera des d'altres països.


Els nascuts en altres països són 3.269, el 26.89%:
  • 1382 habitants, 658 homes i 724 dones nascuts a Amèrica.
  • 348 habitants, 241 homes i 107 dones nascuts a l'Àfrica.
  • 149 habitants, 100 homes i 49 dones nascuts a Àsia.
  • 1 home nascut a Oceania.
Destaquen els nascuts a: 
  • Alemanya: 22,7%
  • Argentina: 10,1%
  • Equador: 7,1%
  • Colòmbia: 5,1%
  • Uruguai: 5,4%
  • Marroc: 4,2%El creixement de la població és la variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període, usualment un any, com a resultat del balanç entre naixements i morts. Sovint s'expressa en taxes que poden ser positiva o negativa. A Capdepera sempre és positiu llevat de l'any 2013 que la diferència fou de -1.


Quan als matrimonis, veiem que la mitjana sol situar-se al voltant de 40 a l'any. Tot i que els darrers anys superen els 55.


CONSTRUCCIÓ

El 80% dels edificis de Capdepera s'han construït des de 1960 ençà. Destaca la dècada de 1980 a 1990 com la de més desarrollisme i que, a curiosament, coincideix amb la instauració de la democràcia. Aquesta dinàmica sols s'ha vist frenada a aquesta darrera dècada.
 
Superfície Construida
Dècada % Total
<1900 3.98%
1900-1909 0.40%
1910-1919 1.61%
1920-1929 0.86%
1930-1939 1.93%
1940-1949 1.94%
1950-1959 3.14%
1960-1969 12.39%
1970-1979 14.95%
1980-1989 23.29%
1990-1999 16.95%
2000-2009 13.01%
2010-2019 5.55%


TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES
Segons les dades publicades pel Ministeri d'Habitatge, el nombre de transaccions immobiliàries al municipi de Capdepera l'any 2020 caigueren en picat després d'arribar a més de 350 transaccions l'any 2019 (dades per trimestre). Aquesta dada significa que hi ha molta mobilitat i que es mou un volum considerable de doblers.

RENDA

L'IRPF

Com ja hem assenyalat a Cap Vermell en diverses ocasions Capdepera està entre les tres rendes brutes més baixes dels municipis de les Illes, però també per davall de la d'Espanya. Segons les dades fetes públics pel Ministeri d'Hisenda la renda bruta mitjana per declarant, al municipi de Capdepera el 2018 va ser de 22.602 €, 913 € més que en l'any 2017. Un cop descomptada la liquidació per IRPF i l'aportat a la Seguretat Social la renda disponible mitjana per declarant es va situar en 19.151 €, 768 € més que en l'any 2017.

Evolució de la Renda Mitjana a  Capdepera
Any Renta Bruta Var Renta Dispo Variació
2018 22.602€ 913€ (4,04%) 19.151€ 768€ (4,01%)
2017 21.689€ 1.281€ (5,91%) 18.383€ 958€ (5,21%)
2016 20.408€ 989€ (4,85%) 17.425€ 703€ (4,03%)
2015 19.419€ 754€ (3,88%) 16.722€ 823€ (4,92%)
2014 18.665€ 124€ (0,66%) 15.899€ 48€ (0,30%)
2013 18.541€ 0€ (0,00%) 15.851€ 0€ (0,00%)
TREBALL

AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL 
Aquest gràfic no és una imatge del tot fidel de la població en edat de treballar del municipi, a causa de que la Seguretat Social, publica els afiliats per municipi tenint en compte el centre de treball i no la residència del treballador, per tant es comptablitzen a Capdepera la gent que viu als municipis del voltant.

Tot i això es pot comprovar perfectament la dinàmica estiu-hivern de la feina a Capdepera. A l'estiu es frega pràcticament la plena ocupació amb entre 6-7000 afiliats quan a l'hivern tot just superen els 3000. Curiosa la similitud de l'any 2020, any de la pandèmia, amb l'any 2013 el darrer de la crisi del 2008.


Evidentment les dades de l'atur inverteixen la corba on destaca la línea del 2020 per atípica. Les dades de l'atur del mes de desembre de 2020 registraven a Capdepera que les persones entre 25 i 44 anys amb 400 aturats eren el grup d'edat més afectat per l'atur, seguit dels majors de 45 anys amb 288 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 142 aturats.

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d'aturats hi ha al municipi amb 682 persones, seguit de la construcció amb 94 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 27 aturats, la indústria amb 23 aturats i per últim l'agricultura amb 4 aturats.


MATRICULACIÓ DE VEHICLESEl nombre de compra de vehicles contradiu clarament la renda bruta del municipi. Cada any es comptabilitzen al voltant de 500 matriculacions cosa que suposa una taxa de 40,8 cotxes/1000 habitants, quan la mitjana espanyola està en 21,7 cotxes/1000 habitants. De sobra és coneguda la problemàtica de mobilitat pública que te el municipi, però aquestes ràtios no es donen a cap país d'Europa i són semblats a la taxa dels Estatus Units, Austràlia, Japó o Canadà.


Fonts:
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Foro-ciudad.com 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Agencia Tributaria
Servicio Público de Empleo Estatal
Seguridad Social
Ministerio de Fomento
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball Govern Balear