Inicià la seva sengladura a Capdepera com a diaca (1994-96) i en ser ordenat fou nomenat rector solidari de Capdepera i Cala Rajada (1996-1999) que compartí amb Andreu Genovart.
Després d'un temps de reflexió compartida i pregària per tal de discernir com proveir millor el càrrec de vicari general de la Diòcesi de Mallorca, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull ha fet aquest encàrrec pastoral a Mn. Josep Adrover Vallbona, nascut a Calonge (Santanyí) dia 3 d'octubre de 1969 i ordenat prevere dia 7 de gener de 1996 a la parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors de Manacor. En aquests moments, exerceix els càrrecs de rector de les parròquies de Sencelles i Costitx, arxipreste de Pla-Nord, delegat diocesà de Pastoral de la Salut, vicecanceller i jutge del Tribunal Eclesiàstic de Mallorca.

En ocasió d'aquest nomenament, el bisbe Sebastià Taltavull ha recordat que "rebre l'encàrrec de vicari general és un signe de confiança de part del bisbe, com ho són tots els nomenaments fets a altres preveres i diaques per al servei pastoral, la qual cosa significa treballar junts la sinodalitat de l'Església per una major acció evangelitzadora de cara a la nostra societat".

El jurament del càrrec ha tingut lloc dissabte dia 13 de juny, a les 11 h, al Palau Episcopal.

En aquest moment de relleu, el prelat ha volgut també donar les gràcies a Mons. Antoni Vera Díaz, "per la seva entrega generosa i treball incondicional amb motiu de la tasca que li va ser encomanada ara fa quasi set anys i que ha demostrat fer-la amb aquella disponibilitat i esperit evangèlic que el Senyor ens demana per a ser testimonis creïbles". I afegeix: "Amb la seva experiència de missioner al Perú i coneguda la realitat d'aquelles missions, la seva sensibilitat social i l'amor a allò que és més humil i pobre l'ha ajudat a exercir el càrrec al servei d'aquesta Església, la nostra, que necessita més que mai fer aquesta opció cada dia perquè l'Evangeli s'irradiï i Jesucrist sigui conegut i estimat".