GRUMALLONS

        
 
Com valoreu el projecte de remodelació del Paseig Marítim?  

Margarita Rico Sans, regidora des GRUP.

Estam d’acord que s’ha d’arreglar,  si ha de fer una reforma, ja que així com està ara està malament. El que passa és que el projecte que hem vist no ens agrada, no és que estiguem contra que els restauradors posin taules i cadires, però trobam que ja ni ha abastament, parlam d’un passeig. No veiem be així com s’ha dissenyat.

A noltros ens agradaria que hi hagués més verd, més color, flors, més vida i que no es deixes morir, que és cuidas, de fet les zones més guapes son les que hi ha verd. Que la gent pogués passejar per la vorera de la mar i no deixar un metre entre l’espai de taules i cadires i la pareteta de pedra, abans hi era aquest passadís i crec que ja no i és, d’entrada a la gent li “dona corte” passar per darrera la gent que seu, i si la gent no hi passa les taules se fan enrere i ho ocupen tot.

I ja que es fa la reforma aprofitar per fer un carril bici, ja que en aquest poble s’està demanat i noltros ho hem proposant altres vegades, que podria començar per aquest tram. De fet també és un pas de bicicletes que han de circular fent ziga-zagues essent un perill pels vianants i seria una manera de dur un ordre.


Maria Isabel Vives Liberal, regidora del PP.

 El primer que vull dir, com a representant del PP de Capdepera, es que no estàvem assabentats del projecte. L’equip de govern, a la legislatura passada,  el consensuà, pel que sembla, amb l’associació hotelera i l’associació de bars i com tenien majoria absoluta a l’anterior legislatura no se’n va fer participes del projecte.

 Una vegada consensuat amb el Govern Balear es subvenciona el 80% i fins aquí perfecte, ara be una vegada vist el projecte no hi estam al cent per cent  a favor. Noltros pensam que falta molta zona verda, que la plaça de son Moll quedarà molt buida i que a la zona del Porto Cala es perd molta zona verda. Per ventura s’hagués pogut fer el pas de la gent per devora la mar i tenir els bars les taules i cadires davant les seves façanes; però es complicat saber com funcionaria millor. Si el plantejament de deixar-ho a punt a estat per poder donar més taules i cadires el PP esta totalment en contra; però aquest és una altra tema que se discutirà a part, ja que es regeix per una ordenança diferent i ara tenim la avantatge que el govern està en minoria i ens hauran de fer més cas.

 La nostra esperança era que quan comencessin les obres poder tenir una mica de marge per poder afegir, sobre la marxa, espais verds.

 Aquest es una falla del nostre municipi, quan surt per altres llocs veig que donen molta importància als jardins, als espais verds,  a la gespa, tot mol ben cuidat. Aquí no tenim res de tot això , ens falta en general tenir jardins atractius que crec que es el que li faltarà al Passeig Marítim.

 Es una pena ja que pel que sembla no es podrà realitzar fins al 2016 que no crec que sia per temes econòmics perquè se que hi havia els doblers preparats a un compte per fer tots el projectes que s’havien consensuats en distints municipis turístics i ens fa falta saber per quin motiu està aturat. És una pena que no se comenci enguany ja que duem molts d’anys perduts.

Sempre fallam allà mateix, quan es fa un projecte important pel municipi, s’estigui en majoria o no, crec que es molt important que hi puguin participar totes les forces polítiques, perquè totes representam a un sector de la població, no costa res posar un plano damunt la taula i demanar l’opinió.