Demana que l'Ajuntament de Capdepera insti el Govern dels Illes Balears, i la seva entitat Ports IB a realitzar i executar un projecte per a la rehabilitació o nova construcció de l'espigó del port de Cala Rajada, així com millorar les infraestructures existents per poder oferir un bon servei a tots els usuaris del port.


  

MOCIÓ PER A LA REPARACIÓ DE L'ESPIGÓ DEL PORT DE CALA RAJADA


El port de Cala Ratjada fa anys que té un problema que preocupa els mariners i veïns de la 
zona.

Per les característiques pròpies de l'espigó, molt alt i a mar obert, aquest es veu sotmès a fortes envestides de la mar quan hi ha temporal de llevant. L'espigó es troba en molt mal estat, es poden observar nombroses esquerdes i les falques de la part submergida estan molt deteriorades. Cada temporal a l'hivern suposa un perill, d'això en són ben conscients els mariners, que vigilen les seves barques nit i dia. Informes tècnics també recullen aquest estat i la necessitat de procedir a reforçar o construir un espigó nou.

 

Som conscients que l'elevat cost d'aquest projecte de reparació hagi suposat un pas enrere per a l'ens Ports IB i que per això no hagi procedit amb anterioritat a realitzar-lo. No obstant això, a la vista de notícies de la pasada setmana que diu que "el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, ha traslladat aquest dilluns a l'Ajuntament de Ciutadella l'informe tècnic de Ports de les Balears que conclou en la construcció dels dos dics d'Alba al port exterior de Ciutadella, actualment en tramitació i pendents d'adjudicació", entenem que és un moment adequat perquè el Govern inverteixi en la reparació de l'espigó del Port de Cala Rajada.

És per això, que els doblers que ara s'alliberen del projecte de Ciutadella es podrien invertir a solucionar un problema greu que pateix el port de Cala Rajada.

Per tot això, el Grup Municipal Popular de Capdepera proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'aquest 

ACORD

L'Ajuntament de Capdepera insta el Govern dels Illes Balears, i la seva entitat Ports IB, a realitzar i executar un projecte per a la rehabilitació o nova construcció de l'espigó del Port de Cala Rajada, així com millorar les infraestructures existents per poder oferir un bon servei a tots els usuaris del port.

Signat: MARIBEL VIVES LIBERAL