El departament de medi ambient recorda a l'Ajuntament
que ha de podar la vegetació que envaeix la via pública


L’Ajuntament de Capdepera s'auto recorda que ha de mantenir en condicions de seguretat i salubritat, tal com disposa l’article 10 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística; els espais públics. Per aquest motiu, l'Ajuntament haura de podar la vegetació que envaeix la via pública i suposa un perill per a la seguretat dels vianants i per als conductors, si es dóna el cas que aquesta tapa els senyals de trànsit.

Segons especifica l’article 40 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, aquesta infracció està tipificada com a infracció lleu, amb una sanció de 30 a 300 euros.

Encoratgem  als lectors de Cap Vermell a que ens enviïn fotografies de flora i estris que compleixen amb les condicions necessàries per a ser multats, semblants a les que acompanyen aquesta noticia. Regalarem una subscripció gratis d’un any a tots aquells que col·laborin amb la campanya de l’Ajuntament aportant proves fotogràfiques.