Quan la tendència general és de pèrdua a totes les Illes.
Hem passat de 11.247 a 11.385 habitantsDels 54 municipis 34 perden població. 
Segons l'INE les Illes Balears han passat de 1.111.647 a 1.103.442 habitants. Una minva del 0,69%
L'esperança de vida és de 82 anys. La mitjana de població és de 40 anys. I hi ha un 20% de població estrangera (no nascuda a les Illes)

En els pobles veïnats Artà baixa lleugerament i Son Servera i Sant Llorenç pugen 
                        2013               2014

Artà                 7.415               7.382
Son Servera     11.146            11.576
Sant Llorenç     7.854               8.320

Manacor també baixa

                      41.040            40.264