Parlam amb na Carme Corraliza, regidora de Cultura i Festes, sobre la desviació pressupostària  en les despeses de festes, que darrerament ha creat certa polèmica

Aquestes són els dades:

La partida pressupostària de Festes per l'exercici 2014 era de 100.000 euros i les despeses han arribat al 137.443,12 euros, per tant hi ha un desfasament de 37.443,12 euros, és a dir un 37,4 %.

Desglossades, les despeses, són les següents:

Festes d’hivern (10.300 euros)

Sant Antoni: 3.600 euros

Carnavals: 4.200euros

Festa motera:2500 euros

Festes d’estiu (127.143,12 euros)

EL Carme: 18.820,89 euros

Festes de Canyamel: 4.858,58 euros

Sant Roc: 35.207,69 euros

Sant Bartomeu: 68.255,12 euros

 
Per valorar una mica aquestes xifres parlam amb na Carme Corraliza, regidora de Festes.

La regidora, Carme Corraliza, ens  puntualitza que és conscient que els pressuposts es fan per a complir-los, però pel que fa a les festes és necessària certa flexibilitat ja que sorgeixen despeses imprevistes. Hi ha actes no programats que sorgeixen i resulten molt interessants. Per exemple, a les festes d’estiu es va afegir un concurs de fotografia marina, que evidentment incrementà la despesa, perquè ens obria la porta a organitzar un esdeveniment de rellevància nacional. També hi ha activitats que han incrementat el pressuposts perquè la demanda ha augmentat i s’han hagut de contractar més serveis (per exemple, s’ha duplicat el nombre d’atraccions i monitors de la festa d’aigua). I així altres activitats.

Pel que fa a les factures, ens afirma taxativament que “els comptes estan ben clars”, de fet ens ha presentat (a sota el publicam) el llistat de despeses, activitat per activitat.

Al ple municipal les mostrà i acceptà certes crítiques, però d’altres no, ja que “per totes les festes de l’any tenim cent mil euros i ens hem passat en poc més de 37 mil, en tot l’any. N’hi ha que em criticaren pel que m’havia passat en un any quan ells, en un mes i mig, es passaren devers 26 mil euros quan organitzaren les festes d’estiu a principi de legislatura” .

Na Carme Corraliza també ens comentà la seva satisfacció pel resultats, té la impressió que la gent va quedar contenta amb les festes i en comparació a altres pobles  la despesa no és molt diferent. A més, vol aprofitar per agrair la col·laboració d’uns bon grup de joves de l’IES que han donat suport a la Comissió de Festes i en el desenvolupament de les activitats com a monitors o ajudant en els actes. Des del primer moment la Comissió de Festes té la porta oberta a tothom, i “ l’any vinent, si em trobo al davant de l’àrea de Festes vull treballar amb ells. He fet feina molt a gust i els estic molt agraïda”.

La regidora de Festes accepta que les festes han resultat més cares del previst, però són les festes que hem volgut, “a més la gent, en general, ha quedat contenta. Hi ha hagut actes per a tothom”.

Pel que fa al departament de Cultura, ens comenta que Capdepera compta amb una gran quantitat d’actes. Ens posa per exemple l’agenda del mesos de novembre i desembre,  que ha quedat molt completa, fins al punt que han hagut de dir que no a algunes propostes, per no saturar.

Li comentam que hi ha actes que se solapen, de fet de cada vegada més hi ha coincidències d’horaris. Na Carme Corraliza és conscient del fet i reconeix que caldria una major coordinació a l’hora de programar, especialment entre Cultura i Turisme, en l’època estival.

Un altre punt que li comentàrem va ser la polèmica al voltant de les factures de Mr Gay i la controvèrsia amb la regidora Carme Riera. Recorda que ella va assumir l’organització del concurs des del primer moment a petició de Biel Torres, aleshores regidor de Turisme. “ Vaig acceptar fer les tasques d’organització, aconseguir patrocinadors, cercar bitllets, preparar la gala, etc... Des del primer any les factures anaven directament a càrrec de Turisme. Per això em van sorprendre les declaracions de Carme Riera, penso que en lloc de fer comentaris en públic hauria de venir a les reunions entre els partits de l’equip de govern i manifestar les seves diferències en aquestes reunions”.

A la pregunta de si pot afectar a la relació de l’equip de govern, na Carme Corraliza ens comentà que ella  personalment “ fa feina molt a gust amb n'Albert, en  Fernando i na Bel”.

Les xifres detallades

Festes d'hivern  10.300 euros                                             Festes d'estiu  137.443 euros
Sant Antoni 3.600 euros   Festes del Carme  18.820 euros
Carnavals 4.200 euros   Festes de Canyamel    4.858 euros
Festa motera 2.500 euros   Sant Roc  35.207 euros
      Sant Bartomeu  68.255 euros


Festes del Carme 18.820 euros                      Festes de Sant Bartomeu 68.255 euros
Pagament confraria 6.000   Revi 5.130
REVI 5.130   Els qui ningú vol(x2) 425
Ambulància Solera 96   Refresc  681
SGAE 158   Festa blanca i Anegats 14.616
Bestard 130   Ball de bot 600
Ambulància focs 290   festa Infantil 600
Sanitaris 747   Crisis teatre 1.900
Neteja banys 267   Chevy's band (x2) 1.028
Focs artificial 6.000   Jocs d'aigua 3.275
      Ambulàncaia jocs aigua 532
Festes de Sant Roc 35.207 euros   Teatre breu 1.056
Judo 420   Ivanov (CAEM) 0
Alma der Sur 500   Nit de foc 15.000
Vetllada 3a edat 1.996   Ambulància nit foc 290
Sopar Solidari 2.000  

Revetlla Sant Bartomeu

11.011
Ballet   890           Xocolata i ensaïmades 2.014
Festa infantil 600   Teatre Breu 1.080
Cazafotos 1.808   Focs artificials 6.000
Concert Líric 2.000   Ambulància focs 290
Jocs d'aigua 3.267   Programa festes  1.082
Ambulància jocs 532   Tela festes  263
Tir colomí 800   Bestard 50
Focs artificial 6.000     48
Música focs 3.630   Comissió festes i monitors 1.358
Revi 5.130      
Refresc pregó 1.000   Festes de Canyamel 4.858 euros
Nit de jazz 3.910   Grup música 968
Ambulància focs 731,46   Focs artificials 3.000
      Ambulància focs 290
      Jocs de platja 200
      Refresc 400
         

* No hem inclòs els cèntims.